VIVE Textile Recycling

CSR – Edukacja i pomoc dzieciom

Ideą projektu „Recycling na miarę” jest rozpowszechnianie wśród najmłodszych wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia…

Read More Posted in CSR - Edukacja i pomoc dzieciom