VIVE Textile Recycling

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2020 roku zmiany Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, VIVE Textile Recycling Sp. z o. o. składa oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy [Plik PDF]

Prosimy o wypełnienie oświadczenia, którego wzór znajduje się w poniższym pliku i odesłanie go na adres: VIVE Textile Recycling Sp. z o. o., ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

Oświadczenie kontrahenta VTR [Plik DOC]