Menu

Główna spółka wchodząca w skład Grupy VIVE, lider branży recyclingu tekstyliów w Polsce i Europie. Posiadamy najnowocześniejsze, zautomatyzowane linie do sortowania odzieży, na których codziennie przerabianych jest kilkaset ton surowca. Zaangażowanie i posiadane umiejętności zatrudnionych pracowników, wpływają na satysfakcję i zadowolenie naszych klientów.


Informacja o zamiarze połączenia Spółki i udostępnienie Planu połączenia

Zarząd Spółki VIVE Textile Recycling  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,  KRS: 0000089969  (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) zawiadamia o zamiarze połączenia z:

– VIVE Profit Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000246131 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”),

– VIVE Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000260504 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”),

– VIVE Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000442311 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”),

– VIVELogistic Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000407823 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”)

i na podstawie art.  500 § 21 udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia.

Plany połączenia spółek zostały uzgodnione i podpisane przez Zarządy Spółek w dniu 23 października 2018 r. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Załączniki:
Plan połączenia VIVE Profit Center sp. z o.o.  (link)
Plan połączenia  VIVE Transport sp. z o.o.  (link)
Plan połączenia VIVE Biznes sp. z o.o.  (link)
Plan połączenia VIVE Logistic Services sp. z o.o. (link)

  • Ponad 1200 osób zatrudnionych w spółce
  • 700 grup asortymentowych
  • 500 ton surowca przerabianych codziennie
  • 26 lat na rynku

Oferta sprzedaży

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem sortowanej lub niesortowanej odzieży używanej oraz czyściwa przemysłowego, zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży w celu zapoznania się z aktualną ofertą i innymi produktami.

Zobacz ofertę