VIVE Textile Recycling

RECYCLING NA MIARĘ

Ideą projektu „Recycling na miarę” jest rozpowszechnianie wśród najmłodszych wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyclingu. Konkurs „Recycling na miarę” jest częścią szerszego nurtu Textile Upcycling mającego na celu pokazanie różnych możliwości wtórnego przetwarzania materiałów tekstylnych. Pozwala to zmniejszyć zarówno wolumen odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, szkoły oraz innych partnerów.

Dzięki udziałowi w konkursie, najmłodsi mieszkańcy naszego województwa, będą mogli poznać tajniki dawania drugiego życia materiałom tekstylnym. Wierzymy, że dzięki atrakcyjnej formule konkursu, dzieci chętnie wezmą w nim udział, a w dalszej perspektywie zaszczepimy w nich chęć czynnego podejmowania działań recyclingowychGrażyna Jarosz – Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

W ramach projektu odbyły się 3 konkursy:

EDYCJA PIERWSZA – „4 pory roku”

Zadaniem uczestników – dzieci ze świętokrzyskich szkół podstawowych i gimnazjów – było przygotowanie obrazów z materiałów tekstylnych pochodzących z recyclingu. W ilości 1200 kg dostarczyło je VIVE Textile Recycling. Następnie barwne materiały trafiły do 30 szkół, aby młodzi plastycy mogli stworzyć z nich artystyczne dzieła obrazujące 4 pory roku.

Materiały filmowe:

Galeria zdjęciowa:

EDYCJA DRUGA – „Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”

Inspiracją dla tematu przewodniego drugiej edycji konkursu „Recycling na miarę” było ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji na terenie całej Europy odbywały się różnego rodzaju wydarzenia informacyjne, artystyczne, kulturalne, edukacyjne oraz zwiększające społeczną świadomość w tym zakresie. W drugiej edycji tematem wiodącym konkursu było „Świętokrzyskie dziedzictwo kulturowe”, tak więc uczniowie z 27 szkół z regionu mieli za zadaniem przygotowanie prac w tej tematyce.

Materiały filmowe:

Galeria zdjęciowa:

EDYCJA TRZECIA – „Moniuszko inspiruje”

W roku 2019 tematem przewodnim konkursu była twórczość Stanisława Moniuszki. Zadaniem uczestników było pokazanie różnych sposobów wykorzystania materiału pochodzącego z recyclingu tekstyliów do tworzenia artystycznych dzieł. Do stworzenia prac szkoły otrzymały po 20 kg materiału tekstylnego pochodzącego z VIVE Textile Recycling. Inauguracji konkursu towarzyszyły warsztaty, podczas których uczniowie wykonywali prace z tekstyliów, różną techniką. Warsztaty były wprowadzeniem i inspiracją do tworzenia prac konkursowych.

Materiały filmowe:

Galeria zdjęciowa:

Dzieła, które zostały stworzone na potrzeby konkursów, zostały przekazane na charytatywne licytacje. Wsparliśmy takie inicjatywy jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wieczór Modnych Filantropów, Świętokrzyski Bal Filantropów. Część prac została przekazana również na potrzeby licytacji innych instytucji.