VIVE Textile Recycling

Liderzy Filantropii

Konkurs „Liderzy Filantropii 2015” rozstrzygnięty!

KGHM Polska Miedź i VIVE Textile Recycling zwycięzcami konkursu „Liderzy Filantropii”! W gronie laureatów: PKO Bank Polski, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Atlas, Farm Frites Poland, Anwil, PKN Orlen oraz Avon Cosmetics!

Zwycięzcą konkursu „Liderzy Filantropii 2015” w kategorii „firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne” został po raz pierwszy w historii konkursu KGHM Polska Miedź. W kategorii „firma, która na cele społeczne przekazała największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem” zwyciężyła spółka VIVE Textile Recycling. Kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii kwoty darowizn zdobyły PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. W kategorii procentowej na podium znalazły się także: Grupa Atlas oraz Farm Frites Poland. W tym roku przyznano także nagrody w dodatkowych kategoriach. Za „program filantropii indywidualnej pracowników” nagrodę odebrał PKN ORLEN. W kategorii „program zaangażowania społecznego klientów” nagrodzony został Avon Cosmetics. Spośród siedmiu debiutantów w konkursie, tytuł „Lidera Filantropii”otrzymały firmy: Anwil – w kategorii kwotowej i Farm Frites Poland – w procentowej.

Liderzy Filantropii 2015 przekazali w 2014 roku na cele społeczne łącznie 64 507 171 zł . To więcej, niż kwota 60 000 000 zł, którą dysponowało w 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z którego w trybie konkursowym finansowane są inicjatywy społeczne). Na wysokim poziomie są wyniki kategorii procentowej: średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce kategorii procentowej wynosi 1,15%.

„Liderzy Filantropii 2015”: KGHM Polska Miedź przekazał w 2014 roku na cele społeczne
kwotę w wysokości 17 000 000 zł, a VIVE Textile Recycling przekazało w roku 2014 w formie darowizn 4,44% swoich dochodów przed opodatkowaniem. Obie firmy od lat prezentują odpowiedzialne podejście do prowadzenia działań społecznych, które cechuje długofalowość, przejrzystość i efektywność. Obie po raz kolejny znalazły się na podium laureatów konkursu „Liderzy Filantropii”.

Dodatkowe kategorie konkursowe tegorocznej edycji Konkursu „Liderzy Filantropii” pozwalają dostrzec pozytywne trendy w obszarze filantropii korporacyjnej. Zdecydowana większość firm spośród uczestników Konkursu posiada własne fundacje korporacyjne (18). Dbając o transparentność działań, większość uczestników konkursu publikuje informacje dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na swoich stronach internetowych, podaje kontakt do osób odpowiedzialnych za działania filantropijne i omawia ich skalę i rezultaty w raportach rocznych. Coraz więcej firm realizuje programy i projekty mające na celu rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

Firmy zachęcają do działań filantropijnych swoich interesariuszy: pracowników poprzez programy składek pracowniczych, a także klientów poprzez programy marketingu zaangażowania społecznego, przekazując na cele społeczne część dochodów ze sprzedaży towarów i usług.

 Filantropia firm, szczególnie ta strategicznie planowana i konsekwentnie prowadzona, to rodzaj inwestycji, która daje długoterminowe społeczne korzyści. Zaangażowanie biznesu to nie tylko wymiar finansowy, za przekazanymi środkami kryje się ogromna skala oddziaływania największych polskich darczyńców korporacyjnych. Ich darowizny przynoszą realną zmianę społeczną, przekładają się na budowanie zaufania do biznesu, współdziałanie i współodpowiedzialność w społecznościach lokalnych. Coraz więcej firm prowadzi programy filantropijne w sposób długofalowy, strategiczny, przejrzysty, przestrzegając wysokich standardów. Takie firmy pragniemy nagradzać w konkursie „Liderzy Filantropii” – powiedziała Ewa Krupa, Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców
w Polsce.    

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 24 listopada 2015 roku
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Podczas gali odbyła się debata pt. „Czy biznes lepiej zarządza filantropią?”, w której udział wzięli: Marcin Chmielewski – Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź ds. korporacyjnych, Urszula Kontowska – Prezeska Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego, Joanna Luberadzka-Gruca – Członkini Zarządu Forum Darczyńców, Wiceprezeska Fundacji Przyjaciółka, Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas i Rafał Reszka – Wiceprezes i Dyrektor Finansowy Farm Frites Poland. Galę i dyskusję poprowadziła Dorota Wellman.

Ambasadorem Konkursu jest firma Orange, która czterokrotnie zdobyła tytuł Lidera Filantropii. Patronem honorowym konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, patronami Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP. Weryfikatorem konkursu jest PwC. Patronami medialnymi są: CR Nawigator, kampaniespołeczne.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR i NGO.pl.

 

Źródło: Forum Darczyńców

Więcej informacji o konkursie: www.forumdarczyncow.pl