VIVE Textile Recycling

Dobre praktyki potrzebne jak nigdy. VIVE Group w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Już po raz trzeci dobre praktyki stosowane przez Grupę VIVE zostały wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” znalazło się wspierane przez VIVE Group mini-przedsiębiorstwo „Animalki” ze swoją inspirującą działalnością.

Grupa VIVE od wielu lat realizuje działania CSR mające na celu uświadamianie społeczeństwa o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, a także promuje inicjatywy edukacyjne z zakresu ekologii, recyclingu i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” VIVE Group zostało wyróżnione za wsparcie mini-przedsiębiorstwa „Animalki”, założonego przez uczniów liceum im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Dzięki zaoferowanej pomocy, a także ogromnemu własnemu zaangażowaniu, młodzi ludzie nie tylko rozwijają swoje pasje, kreatywność oraz wzmacniają cechy charakteru, ale również pomagają walczyć z bezdomnością zwierząt.

W 18. edycji największego w Polsce przeglądu działań CSR padły rekordowe liczby. W porównaniu do roku poprzedniego zgłosiło się o około 10% więcej praktyk oraz firm (1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm). Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko (wzrost o ponad 35% w odniesieniu do poprzedniej edycji raportu). Co trzecia zgłaszana praktyka dotyczyła zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (564 nowych i długoletnich praktyk w tym obszarze). Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Z raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” można zapoznać się w tym miejscuhttp://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Twórca raportu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jest najdłużej działającą (od 2000 roku) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.