VIVE Textile Recycling

Wspólnie ratujemy polską gospodarkę

VIVE Group przystąpiło do Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, aby wspólnymi siłami przyczynić się do ratowania polskich pracowników i przedsiębiorców w obliczu potencjalnego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza już ponad 100 firm i ok. 200 000 pracowników. Wspólny cel związku to podejmowanie koniecznych działań dla ratowania pracowników i firm w branży handlowej i usługowej.

To właśnie ten segment rynku najdotkliwiej odczuje i już odczuwa skutki trwającej obecnie sytuacji kryzysowej. Zamknięcie centrów handlowych spowodowało, że polskie firmy handlowe i usługowe z dnia na dzień utraciły możliwość dalszego funkcjonowania. Wiąże się to w krótszej perspektywie z ogromnym spadkiem ich przychodów i tym samym trudnościami z pokrywaniem zobowiązań. Dalsza przyszłość to znów widmo upadku dla większości przedsiębiorstw, a więc groźba utraty pracy dla setek tysięcy ludzi.

W związku z realnym zagrożeniem kryzysem gospodarczym, który wiąże się z ogromnymi stratami dla polskiej ekonomii, budżetu i społeczeństwa, ZPPHiU wypracował wspólne postulaty, z którymi zwrócił się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Zrzeszenie ma pełną świadomość, że obecna sytuacja wymusza zastosowanie szczególnych rozwiązań natury prawnej, a wsparcie ze strony państwa musi być natychmiastowe.

Przedstawione przez ZPPHiU postulaty dotyczą tak ważnych segmentów jak ochrona miejsc pracy, zachowanie płynności finansowej, czy kwestie społeczne. Grupa VIVE przedstawiła szereg swoich dekretów i ich modyfikacji, zwracają szczególną uwagę na te związane z rozwiązaniami dla handlu detalicznego. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy lub skrócenia czasu pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii,
  • zwolnienie ze składek na ZUS dla branży handlu detalicznego i usług przez okres zamknięcia centr handlowych,
  • zwolnienie z podatków CIT, PIT, VAT dla branży handlu detalicznego i usług naliczanych za okres zamknięcia centr handlowych,
  • pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego oraz odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy,
  • bezterminowe zawieszenie przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • wyłączenie obowiązku opłacenia zobowiązań czynszowych za okres zamknięcia centrów handlowych oraz przez okres co najmniej 3- 6 miesięcy licząc od dnia otwarcia centr handlowych,
  • zwolnienie wynajmujących ze zobowiązań podatkowych od opłat czynszowych, za okres zamknięcia centrów handlowych oraz umożliwiających opłacanie podatków od czynszów faktycznie uiszczonych czynszów i opłat,
  • wypracowanie rozwiązań zobowiązujących, w tym gwarancji rządowych, banki do udostępnienia długoterminowych kredytów obrotowych.

VIVE Group w aktywny sposób włączyło się w proces ratowania gospodarki, mając świadomość, że rynek będący w stanie kryzysu to poważne konsekwencje dla wszystkich firm i zatrudnionych oraz dla całego kraju.