VIVE Textile Recycling

VIVE Textile Recycling wyznacza nowe perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego

VIVE Textile Recycling weźmie udział w konferencji „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego” organizowanej 7 listopada przez Miasto stołeczne Warszawa oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Podczas konferencji odbywającej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, eksperci z zakresu polityki innowacyjnej, będą dyskutować na temat wyzwań dla Mazowsza, jakie niesie ze sobą obszar innowacyjności. W wydarzeniu, wezmą udział m.in. Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego), Irena Pichola (Partner Deloitte), Ewelina Rozpara (VIVE Textile Recykling), Piotr Nejman (Direct People Innovation), Maciej Kalestyński (WASTECH).

Więcej informacji o wydarzeniu – http://konferencjamazowsze.pl/o-wydarzeniu/

Perspektywa gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie VIVE

Ewelina Rozpara, Rzecznik prasowy VIVE Group, podczas dyskusji panelowej pt. „Zrównoważona polityka przemysłowa, czyli mapa drogowa transformacji w kierunku GOZ” będzie mówić o  przyszłości circular economy, która to staje się coraz mocniejszym trendem na różnorodnych rynkach. Rozpara powie m.in. o cyrkularnym modelu biznesowym przyjętym w Grupie VIVE, poruszy również tematykę wpływu trendu gospodarki obiegu zamkniętego na świadomość konsumencką regionu oraz tego na ile fundusze grantowe kształtują nowoczesne kierunki rozwoju firmy.

VIVE Textile Recykling to lider recyklingu tekstyliów i jedna z niewielu firm na rynku polskim, która w swojej strategii przyjęła kierunek rozwoju związany z GOZ. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Raporcie CSR – https://www.vivetextilerecycling.pl/polityka-csr/.