VIVE Textile Recycling

VIVE Group rośnie w siłę. Marc Pick nowym Dyrektorem Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling

Marc Pick objął stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling. Jest to kolejny ważny krok dla rozwoju Grupy VIVE.

Marc Pick – Dyrektor Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling – posiada bogate, ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne w pracy na stanowiskach menedżerskich, zdobyte w różnych kulturach organizacyjnych od dużych firm międzynarodowych do małych prywatnych przedsiębiorstw. Pracował  m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, elektronicznym, FMCG, w przemyśle szklarskim, a także w projektach Green Fields.

Marc Pick specjalizuje się w prowadzeniu operacji w środowisku produkcyjnym LEAN, polegającym na efektywnym planowaniu zysków i kontroli kosztów. Ma również doświadczenie w odpowiednim wprowadzaniu zmian i zarządzaniu transformacjami w organizacjach. Swoje działania oraz podejście do zarządzania biznesem opiera na modelu EFQM (European Foundation for Quality Management).

Marc Pick z wykształcenia jest inżynierem, ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie wdrażania i utrzymywania optymalnych rozwiązań, takich jak np. dostawa na czas, zero ppm (brak wadliwych produktów), system ERP, a także budowanie efektywnych zespołów zarządzających w oparciu o wartości i analizę dysfunkcji zespołowych oraz entropii w organizacji. Zarządzał zespołami od kilku osób  do ponad tysiąca  pracowników, odpowiadając za coaching i mentoring, a także za rozwój zasobów technicznych w zakładach. Realizował wielomilionowe inwestycje zwiększające wartość firm.

Marc Pick dał się już poznać jako coach i mentor prowadząc „Warsztaty Liderów Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling”, które odbyły się w grudniu poprzedniego roku. Podczas wydarzenia zaprezentował on pracownikom plany rozwoju VIVE Group oraz oficjalnie rozpoczął długofalowy proces zmian.

Nasz statek wyrusza w kurs, ale to od jego załogi zależy powodzenie rejsu” – powiedział Marc Pick, Dyrektor Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling,  podczas warsztatów nawiązując do książki Davida Marquet pt.: „Turn the Ship Around„ czyli „Zmień kurs”.

Relacja z „Warsztatów Liderów Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling” w tym miejscu – https://www.vivetextilerecycling.pl/vive-dzis-i-jutro/

Marc Pick jest człowiekiem odpowiedzialnym, dynamicznym, zorientowanym na realizację wyzwań na podstawie wizji i wypracowanej strategii działania, z doskonałą zdolnością zarządzania ludźmi, czasem i projektami. Rozumie ideę współpracy z innymi i często podkreśla jej wartość:

„Wszystko co osiągnąłem zawdzięczam nie tylko sobie, ale również doskonałej pracy zespołowej z kolegami i koleżankami – współpracującymi menedżerami i zewnętrznymi partnerami biznesowymi” – mówi Marc Pick, Dyrektor Pionu Operacyjnego VIVE Textile Recycling.