VIVE Textile Recycling

Textile Upcycling łamie stereotypy. VIVE GROUP o recyclingu w praktyce podczas spotkania organizowanego przez Antalis Poland

VIVE Group wzięło udział w spotkaniu „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy” organizowanego przez Antalis Poland we współpracy z CCC, VIVE Textile Recycling i Forum odpowiedzialnego biznesu. Jako lider rynku recyclingu poszerzało świadomość ekologiczną uczestników, prezentując nieszablonowe metody przetwarzania tekstyliów.

Podczas wystąpienia Ewelina Rozpara – Rzecznik prasowy VIVE Group – opowiadała uczestnikom szkolenia o nurcie Textile Upcycling. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez Grupę VIVE w 2015 roku, która jest formą przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku której powstają produkty o wartości wyżej niż przetwarzane surowce. Opisywany proces pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak również ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Więcej informacji o nurcie Textile Upcycling tutaj – http://textileupcycling.pl/o-nurcie/

Spotkanie „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy” organizowane przez Antalis Poland – wiodącego dystrybutora papieru (w tym papieru ekologicznego), systemów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych – dotyczyło edukacji rynku na temat CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz prezentowało w jaki sposób firmy nauczają w tej kwestii poprzez swoje praktyczne działania.

W wydarzeniu, oprócz VIVE Group, wzięły udział spółka CCC oraz organizacja ekspercka Forum odpowiedzialnego biznesu. Prelegenci udzielali lekcji m. in. na temat istoty edukacji rynku w perspektywie rozwoju CSR firmy, Customer Centricity (edukacja oparta na relacjach), czy tego jak w praktyce szkolić interesariuszy.

Uczestnicząc w wydarzeniu VIVE Group kontynuuje swoją misję edukacji rynku, dbając o podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym partnerów biznesowych oraz klientów.