VIVE Textile Recycling

CSR

RAPORT CSR

VIVE Group prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, pragnąc sprostać społecznym i środowiskowym wyzwaniom, jakie obecny świat stawia przed wszystkimi podmiotami biznesowymi i publicznymi. VIVE Group traktując swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju niezwykle poważnie, czuje się, jako lider recyclingu, zobowiązana do podejmowania działań zarówno na rzecz środowiska, naszych pracowników, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Dokładamy wszelkich starań, by długoterminowy sukces naszej firmy osiągać nie tylko poprzez innowacyjne produkty i usługi, ale również poprzez odpowiedzialne traktowanie otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Realizujemy praktyki zrównoważonego rozwoju w różnorodnej formie, akcentując przede wszystkim aspekty ekologiczne (wpisany w DNA Grupy recykling tekstyliów), wsparcie dla społeczności lokalnej (aktywne budowanie świadomości na temat gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz wielowymiarową edukację B2C (kierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz B2B (Klienci, partnerzy biznesowi, obecni i potencjalni kontrahenci).

I Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu VIVE Group

EDUKACJA I POMOC DZIECIOM

Liderzy Filantropii
15 stycznia 2015

OCHRONA ŚRODOWISKA

TRANSPLANTACJA
15 września 2015