VIVE Textile Recycling

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na zadanie: zakup aparatury badawczo – rozwojowej o nazwie: „maszyna wytrzymałościowa”. Postępowanie ofertowe nr 01/10/2020/VIVE. Postępowanie o udzielenie zamówienia…

Read More Posted in Zapytania ofertowe