VIVE Textile Recycling

Firma dobrze widziana od lat. VIVE Textile Recycling laureatem nagrody Business Centre Club.

Kapituła konkursu Business Centre Club ponownie doceniła VIVE Textile Recycling, kolejny rok z rzędu przyznając firmie tytuł „Firmy dobrze widzianej”. Spółka została doceniona przede wszystkim za konsekwentne działania ukierunkowane na społeczną odpowiedzialność biznesu oraz propagowanie wiedzy z zakresu CSR.

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Business Centre Club była wyjątkowa z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Wyróżnienia zostały oficjalnie wręczone on-line.

Nietypowa sytuacja, w której się obecnie znajdujemy zmieniła nasze życie oraz sposób postrzegania rzeczywistość. Zmienił się również biznes, dostosowując się do nowych, wymagających warunków rynku. Nie przesłoniło to jednak fundamentalnych zasad, którymi jako VIVE Textile Recycling kierujemy się od wielu lat. Dotyczy to między innymi społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizowanie założeń CSR w przedsiębiorstwach jest bardzo ważne właśnie w takich chwilach, kiedy szczególnej pomocy potrzebują pracownicy, społeczeństwo oraz kontrahenci. Widać już pierwsze symptomy odmrożenia zastygłej przez chwilę gospodarki. To dobry znak, jednak do wykonania jest jeszcze ogrom pracy, aby utrzymać ten proces. Przyszłość należy do najmłodszych pokoleń, które właśnie dziś potrzebują silnego zaplecza motywacji, mądrego budowania świadomości i wiedzy o tym jakie możliwości daje nam każda zmiana. Nie zapominajmy o tych ważnych celach, niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości – powiedziała Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy VIVE Group.

VIVE Group traktuje swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju niezwykle poważnie, podejmując działania zarówno na rzecz środowiska, pracowników, lokalnych społeczności, jak i edukacji rynku. Grupa VIVE realizuje praktyki zrównoważonego rozwoju w różnorodnej formie, akcentując przede wszystkim aspekty ekologiczne (wpisany w DNA Grupy recykling tekstyliów), wsparcie dla społeczności lokalnej (wsparcie dla Klubu Sportowego VIVE Kielce, Fundacji VIVE Serce Dzieciom i Stowarzyszenia Kobiety VIVE) oraz wielowymiarową edukację B2C (kierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz B2B (kierowaną do klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów).

Głównym celem konkursu organizowanego przez BCC jest promocja firm działających w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorzy wydarzenia podkreślają istotę szerzenia wiedzy na temat zagadnień CSR oraz stosowania skutecznych metod komunikacji w tym zakresie.

Do Kapituły konkursu „Firma Dobrze Widziana 2020” należeli: Paweł Łukasiak (przewodniczący) – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Marek Goliszewski – prezes BCC, Paweł Oksanowicz – dziennikarz Radio Muzo.FM, Piotr Onikki-Górski – dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC, ksiądz Andrzej Sikorski – prezes Fundacji „Być Bardziej”, Aleksander Polański (sekretarz konkursu) – dyrektor Biura Organizacji Gal i Konkursów BCC.

Wśród laureatów konkursu oprócz VIVE Textile Recycling znaleźli się m.in.: Grupa Mlekovita, Media System sp. z o.o., Pruszyński sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Ekomax sp. z o.o., Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.

VIVE Textile Recycling po raz trzeci z rzędu zostało laureatem „Firmy Dobrze Widzianej”. Spółka otrzymała to wyróżnienie również w roku 2018 i 2019.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Panią Marlenę Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.