VIVE Textile Recycling

Dobre praktyki potrzebne jak nigdy. VIVE Group wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu!

Już po raz trzeci dobre praktyki stosowane przez Grupę VIVE zostały wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” znalazło się wspierane przez nas mini-przedsiębiorstwo „Animalki” ze swoją inspirującą działalnością.

Grupa VIVE od wielu lat realizuje działania CSR mające na celu uświadamianie społeczeństwa o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, a także promuje inicjatywy edukacyjne z zakresu ekologii, recyclingu i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” VIVE Group zostało wyróżnione za wsparcie mini-przedsiębiorstwa „Animalki”, założonego przez uczniów liceum im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Dzięki zaoferowanej przez nas pomocy, a także ogromnemu własnemu zaangażowaniu, młodzi ludzie nie tylko rozwijają swoje pasje, kreatywność oraz wzmacniają cechy charakteru, ale również pomagają walczyć z bezdomnością zwierząt.

W 18. edycji największego w Polsce przeglądu działań CSR padły rekordowe liczby. W porównaniu do roku poprzedniego zgłosiło się o około 10% więcej praktyk oraz firm (1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm). Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko (wzrost o ponad 35% w odniesieniu do poprzedniej edycji raportu). Co trzecia zgłaszana praktyka dotyczyła zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (564 nowych i długoletnich praktyk w tym obszarze). Najliczniej reprezentowanymi branżami w raporcie są: finanse, usługi oraz handel.

Z raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” można zapoznać się w tym miejscuhttp://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Twórca raportu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jest najdłużej działającą (od 2000 roku) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

Niezmiernie nas cieszy, że jako Grupa VIVE możemy wspierać tak niesamowite inicjatywy, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu serdecznie dziękujemy za wyróżnienie!