VIVE Textile Recycling

Wspólnie ratujmy polskie miejsca pracy

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zainicjował kampanię społeczną #RatujemyPolskieMiejscaPracy, która zwraca uwagę na bardzo poważny problem utraty zatrudnienia przez tysiące osób w obliczu pandemii koronawirusa. Grupa VIVE, jako członek związku, jest w pełni zaangażowana w kampanię.

Pandemia koronawirusa to dla wszystkich trudna sytuacja, której skutki odczuwają i będą odczuwać również przedsiębiorcy, a co za tym idzie rynek pracy oraz krajowa gospodarka. Zwrócenie uwagi na nadchodzący kryzys rynku zatrudnienia, a szczególnie perspektywę pozbawienia setek tysięcy osób środków do życia, jest bardzo ważnym elementem prewencyjnym.

Polscy przedsiębiorcy, w obliczu takiej sytuacji, połączyli siły w ramach Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ obecnego kryzysu na rynek zatrudnienia oraz kondycję polskich firm. Związek od kilku tygodni apeluje o natychmiastowe wsparcie ze strony Państwa. ZPPHiU wypracował szereg postulatów obejmujących m.in. ochronę miejsc pracy, zachowanie płynności finansowej oraz rozwiązania dla handlu detalicznego, z którymi zwrócił się do przedstawicieli władz. Wszystko w celu ratowania polskich firm przed upadłością, a tym samym zabezpieczenia przyszłości setek tysięcy rodzin w Polsce.

W ramach kampanii #RatujemyPolskieMiejscaPracy powstał film promujący akcję – https://youtu.be/aYHcgNpcIo4

VIVE Group jako przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 2000 pracowników dostrzega problemy przedstawiane w kampanii i jest w pełni zaangażowane w działania ZPPHiU. Podjęliśmy niezbędne kroki mające na celu ochronę miejsc pracy w Grupie VIVE oraz jesteśmy gotowi na kolejne działania w tym względzie.

Więcej informacji o kampanii społecznej #RatujemyPolskieMiejscaPracy – https://zpphiu.pl/kampania-spoleczna-ratujmypolskiemiejscapracy/

Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług – https://zpphiu.pl/postulaty/