VIVE Textile Recycling

„Wolontariusz – wczoraj, dziś i jutro”. VIII Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło 35 lat temu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony od tej pory co roku, 5 grudnia. Z okazji tej rocznicy, Koalicja Liderzy Pro Bono ogłosi pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Nastąpi to podczas VIII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, 1 grudnia br. Wydarzenie będzie można zobaczyć online – LINK.

O fundamentalnych zasadach wolontariatu pracowniczego, obowiązkach i prawach wolontariuszy i pracodawców, a także o korzyściach dla wszystkich stron, opowiedzą prezesi, członkowie zarządów i eksperci firm członkowskich Koalicji Liderzy Pro Bono oraz zaproszeni goście. Wśród nich są prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z UMK w Toruniu, która przedstawi wyniki badań naukowych dotyczących wolontariatu i dr Marta Karwacka z SENSA Sustainable Thinking, która opowie o wolontariacie pracowniczym przyszłości. Gościem specjalnym konferencji będzie Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wolontariat na dobrych zasadach

Jak wynika z najnowszych badań Centrum Wolontariatu aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Granty dla pracowników na ich własne projekty, e-wolontariat, szkolenia, aplikacje sprawdzające rozwój kompetencji, platformy łączące wolontariuszy z organizacjami, pozwalają uatrakcyjnić pracodawcom zaangażowanie społeczne zatrudnionych w firmie osób.

Zainteresowanie programami wolontariatu pracowniczego w Polsce stale rośnie. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu świadomości korzyści jakie niesie on pracownikowi, firmie i społeczności. Jednak podstawowe wartości i zasady dobrego programu wolontariatu pracowniczego nie były przez środowisko firm doprecyzowane, a są kluczowe dla jego tożsamości i dbałości o jego jakość w przyszłości. – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. – Jesteśmy przekonani, że w gronie Liderów Pro Bono, wolontariuszy i partnerów wypracowaliśmy konkretne zasady i wskazówki dla firm, pomocne zarówno tym, którzy prowadzą już wolontariat pracowniczy, jak i planujących jego wdrożenie, czy podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego wypracowana została przez liderów i ekspertów z firm zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono: Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska, VIVE Group, Fundacja Santander Bank Polska, Unum Życie TUiR, Grupa ANG oraz Jet Line i Ikano Bank. Treść Karty konsultowana była z wolontariuszami-pracownikami firm Koalicji oraz z organizacjami od lat wspierającymi rozwój wolontariatu pracowniczego, a także z organizacjami pracodawców: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP.

„Wolontariusz – wczoraj, dziś i jutro”

VIII Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono odbędzie się 1 grudnia w godzinach 10:00-13:00. Najważniejsze kwestie zawarte w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego, poparte dobrymi praktykami z firm członkowskich Koalicji, zaprezentują na niej sami Liderzy Pro Bono: Jacek Kowalski (członek zarządu Orange Polska), Przemysław Furlepa (wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska), Marzena Atkielska (prezes zarządu Fundacja Santander Bank Polska), Aneta Podyma-Milczarek (prezes zarządu Unum Życie TUiR), Michał Kwasek (członek zarządu Grupa ANG) oraz Ewelina Rozpara (rzecznik prasowy, menedżer ds. marketingu i komunikacji VIVE Group).

Podczas konferencji odbędzie się finał 4. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”; nagrody przyznawane są przez Koalicję Liderzy Pro Bono wolontariuszom i społecznikom wspierającym organizacje i inicjatywy społeczne swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem.

Streaming wydarzenia online https://www.facebook.com/LiderzyProBono

Partnerem głównym konferencji jest Orange Polska S.A. Partner merytoryczny: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patroni medialni: ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl i niepelnosprawni.pl

Więcej informacji o działaniach Koalicji Liderzy Pro Bono na www.liderzyprobono.pl

***

Koordynator projektu Koalicja Liderzy Pro Bono:

Paulina Kamyk p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Koalicja Liderzy Pro Bono (dawniej Prezesi-wolontariusze) powstała w 2011 roku.

Tworzą ją prezesi i członkowie zarządów różnych firm i organizacji działających w Polsce, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu.

Misją Koalicji Liderzy Pro Bono jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Wolontariat kompetencji i wolontariat pracowniczy – to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi.

Koalicja Liderzy Pro Bono to projekt, który rozwija też platformę współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy liderami biznesu a liderami organizacji społecznych. Jest to szczególnie ważne w obliczu wyzwań współczesnego świata – społecznych, ekologicznych, gospodarczych.

Projekt koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i spółkę Inwestycje Społeczne. Więcej informacji o Koalicji na www.liderzyprobono.pl