VIVE Textile Recycling

Wolontariat zmienia współczesny świat

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbywa się wyjątkowe wydarzenie – VII Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono „PO PIERWSZE WOLONTARIAT – nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”. Agnieszka Servaas, Prezes Zarządu VIVE Management oraz Członek Koalicji Liderzy Pro Bono podczas debaty „Wolontariusze buntownicy – wizjonerzy” rozmawiała m.in. o wolontariacie pracowniczym, czy wolontariacie z perspektywy biznesu.

Wśród prelegentów i uczestników wydarzenia byli prezesi i członkowie zarządów firm Koalicji Liderzy Pro Bono, przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland oraz zaproszeni goście, liderzy znaczących organizacji pozarządowych. Dyskusje oraz różnego rodzaju wystąpienia skupiły się na kwestii wolontariatu oraz możliwości jakie oferuje zarówno potrzebującym, jak również samym wolontariuszom czy firmie. Dodatkowo podczas konferencji zostały przedstawione wybrane, inspirujące przykłady dobrych praktyk będących działaniem na rzecz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ogromnie cieszą nas sukcesy tego typu wydarzeń. Wolontariat jest dziś dużą siłą, która napędza współczesny świat oraz zmienia postrzeganie takich kwestii jak m.in. ochrona środowiska naturalnego, klimatu, świadomość praw konsumenckich. Filantropia przyczynia się do budowania najszlachetniejszych postaw wśród społeczeństwa. W tym wśród przedsiębiorstw, liderów oraz zatrudnionych, co potwierdza, że również w sferze biznesu niezwykle cenna jest uczciwość, solidarność, autentyczność.

Więcej o zaangażowaniu Grupy VIVE w różnego rodzaju wolontariat można przeczytać w naszym raporcie CSR – https://www.vivetextilerecycling.pl/polityka-csr/

Koalicja Liderzy Pro Bono pragnie odkrywać i rozwijać korzyści jakie daje wolontariat osobom, pracownikom, menedżerom, przywódcom biznesowym, jak i całym firmom. Robi to poprzez własny przykład angażując się w wolontariat kompetencji, wspierając wolontariat pracowniczy oraz rozwijając społeczność Liderów Pro Bono.

Więcej informacji o Konferencji w tym miejscu – www.konferencja2019.dobrybiznes.info