VIVE Textile Recycling

Moda, obieg zamknięty i innowacje. Odpowiedzialnie.

VIVE Group miało przyjemność uczestniczyć w niezwykłej konferencji „Moda, design i prawo – odpowiedzialnie”. Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management w rozmowie z Kamilą Kurkowską, Prezes Fundacji Women in Law, prezentowała dobre praktyki realizowane przez Grupę VIVE.

Podczas debaty „O modzie, zamkniętym obiegu i innowacjach”, Agnieszka Servaas poruszała tematy dotyczące mody zero waste, Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz wprowadzanych innowacji i nurtu Textile Upcycling, których celem jest edukacja i budowanie globalnej świadomości o recyclingu tekstyliów.

Konferencja „Moda, design i prawo – odpowiedzialnie” organizowana w Warszawie, dotyczyła odpowiedzialności za branżę kreatywną. Dyskutowano m.in. na temat aspektów prawnych związanych z kreacją nowych przedmiotów, czy projektów. Ponadto próbowano odpowiedzieć na pytanie czy polscy twórcy i producenci działają odpowiedzialnie w ramach obowiązującego prawa.

Grupa VIVE priorytetowo traktuje odpowiedzialność za swoje liczne projekty, zwracają szczególną uwagę na wszelkie kwestie prawne. Mamy świadomość, że oprócz pomysłu i jego realizacji, równie ważne jest zabezpieczenie przedsięwzięcia na każdej możliwej płaszczyźnie. Tym sposobem bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne jutro, ale również za przyszłość społeczeństwa.

Więcej na ten temat można przeczytać w naszym raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu – https://www.vivetextilerecycling.pl/polityka-csr/

Fundacja Women in Law jest pierwszą w Polsce inicjatywą, która ma na celu integrację środowiska prawniczego poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk.