VIVE Textile Recycling

Ten 1 dzień dla środowiska naturalnego

Zachęcamy do działań na rzecz środowiska naturalnego. Chociaż przez jeden dzień!

W jaki sposób zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska oraz koszty związane z odpadami? Wystarczy wzorować się na prostym systemie w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego:

  • zmniejsz zużycie,
  • użyj ponownie,
  • przetwórz ponownie.

Dzięki temu wspólnymi siłami możemy pozbyć się odpadów na dobre!

W ramach projektu „Ten 1 dzień” – inicjatywy Koalicji Liderzy Pro Bono – motywujemy do działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska i pochwalenia się nimi na kanałach social media wraz z użyciem hashtag’u – #ten1dzien.

Projekt „Ten 1 dzień” to inicjatywa Koalicji Liderzy Pro Bono, którego celem jest pokazanie wartości wolontariatu w każdej jego postaci, a szczególnie wolontariatu pracowniczego; zainspirowanie zarówno pracowników, jak i liderów firm, do uczestnictwa w działaniach społecznych. Na początek – choć przez 1 dzień.

Więcej o projekcie „Ten 1 dzień” tutaj – https://www.ten1dzien.pl/

Jako lider recyclingu – VIVE Group – zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska i dąży do 100% przetworzenia surowca tekstylnego oraz całkowitego włączenia odpadów tekstylnych w cykl Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach strategii środowiskowej firma stawia na innowacyjne programy badawczo-rozwojowe, recycling odzieży używanej, redukcję emisji dwutlenku węgla, odpowiednią gospodarkę odpadami oraz ograniczenie zużycia papieru i prądu. Grupa VIVE jest świadoma, że każde, nawet te najmniejsze, działanie ma pozytywny wpływ na naszą planetę.

Więcej o naszych działaniach związanych z ochroną natury w raporcie CSR – https://www.vivetextilerecycling.pl/polityka-csr/