VIVE Textile Recycling

Spotkanie CSR Europe ponownie w Polsce

O rozwoju odpowiedzialnego biznesu, implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz strategii działania i współpracy rozmawiali przedstawiciele organizacji członkowskich CSR Europe w dniach 18-19 października br. w Warszawie. Spotkanie po raz drugi odbyło się w Polsce, a jego współgospodarzem było Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tak zwane National Partners Organizations’ meetings odbywają się zwykle raz na pół roku. Wybrane spotkania organizowane są w państwach, z których pochodzą narodowi partnerzy CSR Europe,  wiodącej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem na miejsce obrad wskazano Polskę, która gości CSR Europe po raz drugi (po raz pierwszy w 2011 roku). Współgospodarzem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem VIVE Textile Recycling.

Spotkanie CSR Europe miało miejsce w Warsaw Trade Tower w Warszawie w dniach 18-19 października br. Dwudniowe obrady zostały poświęcone między innymi przeglądowi i konsultacjom strategii CSR Europe. Plan działania sięga 2030 roku i jest ściśle związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). CSR Europe oraz członkowie narodowych partnerów wspierają realizację celów zawartych w dokumencie „Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030”, a warszawskie spotkanie miało również na celu wyznaczenie kluczowych aktywności w tym zakresie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali obok przedstawicieli organizacji członkowskich CSR Europe również partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach programu SDG Masterclass mogli podzielić się swoimi praktykami i doświadczeniami. Jako studium przypadku swoje CSR-owe praktyki zaprezentowały firmy: Orange Polska i VIVE Textile Recycling.