VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Obsługi Biura

VIVE Textile Recycling działając od ponad 30 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Specjalista ds. Obsługi Biura

Miejsce pracy: Kielce, ul. K. Olszewskiego 6 / ul. Malików 147

Będziesz odpowiedzialny za:

– Obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym prowadzenie rejestrów i rozprowadzanie dokumentacji firmowej,
– Rejestrację faktur w programie do e-obiegu dokumentów,
– Systematyczne sprawdzanie portali leasingowych, pobieranie i rejestrację faktur leasingowych,
– Obsługę ogólnej skrzynki mailowej VIVE, w tym dystrybucję wiadomości do właściwego adresata,
– Prowadzenie ewidencji gości, obsługę rejestru wejść i wyjść (VCS), przyjmowanie, kierowanie i obsługę gości,
– Organizację spotkań, przygotowanie i rezerwację sal konferencyjnych, prowadzenie kalendarzy,
– Wsparcie pracy Zarządu, Działu Personalnego i Działu Księgowości, współpracę z biurami w innych lokalizacjach,
– Zamawianie artykułów biurowych i spożywczych oraz zlecanie usług i prowadzenie zestawień w ustalonym zakresie,
– Udział w opracowywaniu procedur i wewnętrznych regulacji związanych z zadaniami Działu Administracji, rozpoznawanie problemów i proponowanie rozwiązań.

Podejmij wyzwanie, jeśli posiadasz poniższe kwalifikacje / umiejętności:

– Wykształcenie wyższe, preferowane: Administracyjne, Humanistyczne, Lingwistyczne,
– Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
– Silna orientacja na obsługę klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego,
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– Sprawna obsługa komputera oraz dobra znajomość pakietu MS Office,
– Skrupulatność, wysoka kultura osobista oraz dbałość o jakość wykonywanych zadań.

W zamian oferujemy:

– Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę,
– Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania (podstawa + premia),
– Bony świąteczne dwa razy w roku,
– Paczki dla dzieci,
– Wczasy pod gruszą,
– Ubezpieczenia grupowe,
– Karty sportowe,
– Karty medyczne Medicover,
– Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta pracy – aplikuj: rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.