VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Obsługi Biura

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Specjalista ds. Obsługi Biura

Miejsce pracy: Kielce, ul. Malików 147

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym prowadzenie rejestrów i rozprowadzanie dokumentacji firmowej,
 • Rejestrację faktur,
 • Systematyczne sprawdzanie portali leasingowych, pobieranie i rejestrację faktur leasingowych,
 • Obsługę ogólnej skrzynki mailowej VIVE, w tym dystrybucję wiadomości do właściwego adresata,
 • Prowadzenie ewidencji gości, przyjmowanie, kierowanie i obsługę gości,
 • Organizację spotkań, przygotowanie i rezerwację sal konferencyjnych, prowadzenie kalendarzy,
 • Zamawianie artykułów biurowych i spożywczych oraz zlecanie usług i prowadzenie zestawień w ustalonym zakresie,
 • Udział w opracowywaniu procedur i wewnętrznych regulacji związanych z zadaniami Biura Zarządu i Administracji, rozpoznawanie problemów i proponowanie rozwiązań.

Podejmij wyzwanie, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: Administracyjne, Humanistyczne, Lingwistyczne,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Silną orientację na obsługę klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego,
 • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
 • Biegłą obsługę komputera oraz dobrą znajomość pakietu MS Office,
 • Skrupulatność, wysoką kulturę osobistą oraz dbałość o jakość wykonywanych zadań.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania (podstawa + premia)
 • Bony świąteczne dwa razy w roku,
 • Paczki dla dzieci,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Ubezpieczenia grupowe,
 • Karty sportowe,
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Zapoznaj się z naszą marką :

 

Swoje aplikacje prosimy przesyłać na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;

Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.