VIVE Textile Recycling

Najlepsze raporty społeczne walczą o nagrodę. Wśród nich Raport VIVE Group, dumy województwa świętokrzyskiego.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju VIVE Group zakwalifikowano do 13. edycji Konkursu Raportów Społecznych, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. O nagrodę internautów rywalizuje 45 organizacji, które przygotowały swoje dokumenty w zakresie dobrych praktyk i działań społecznie odpowiedzialnych. Głosowanie ruszyło 19 sierpnia i potrwa do 16 września br..

Głównym celem Konkursu Raporty Społeczne jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji
i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Będąc liderem recyklingu w Polsce i Europie, VIVE Group prowadzi swoją działalność w sposób uwzględniający zarówno aspekty ekonomiczne, jak i interes społeczny i ekologiczny. Jesteśmy świadomi tego, że na przedsiębiorstwach spoczywa obecnie ogromna odpowiedzialność za kształtowanie świata, w którym żyjemy, a działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są nie tylko częścią strategii firmy, ale wynikają z wysokiej świadomości społecznej przedsiębiorstwa i potrzeby włączenia się w rozwiązywanie społecznie istotnych problemów w Polsce i na świecie. W raporcie definiujemy naczelne wartości firmy, pokazujemy nasze podejście do biznesu oraz działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że warto nas poznać – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy VIVE Group.

Co roku jedną z nagród w Konkursie Raporty Społeczne przyznają internauci. Otrzymuje ją raport, który zdobył najwięcej głosów w internetowym głosowaniu.

To ważny etap Konkursu Raporty Społeczne, ponieważ decyzję podejmuje szerokie grono interesariuszy, dla których te publikacje są przygotowane. Pracownicy obecni i potencjalni zwrócą szczególną uwagę na warunki zatrudnienia, konsumenci – proklienckie polityki i odpowiedzialny marketing, społeczności lokalne sprawdzą zakres i jakość wkładu organizacji w rozwój regionu, a kontrahenci i inwestorzy będą mogli poznać i ocenić zasady współpracy. Raporty niefinansowe dostarczają również informacji o zaangażowaniu na rzecz środowiska naturalnego, kluczowej kwestii dla każdego biznesu, niezależnie od sektora i coraz istotniejszej dla każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Konkursie Raporty Społeczne każdy może ocenić, która organizacja najlepiej zaprezentowała swoje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Zapraszamy do głosowania na Raport VIVE Group.

W głosowaniu internautów można wziąć udział do 16 września, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie raportyspoleczne.pl. Głos można oddać na 3 publikacje. W formularzu należy wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, której jest się reprezentantem, następnie potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie w link przesłany na podany wcześniej adres e-mail.

Więcej informacji na temat Raportu VIVE Group na stronie www.vivetextilerecycling.pl.

Z trwającym głosowaniem internautów toczyć się będą prace jurorów, które pozwolą wybrać najlepsze raporty w kategoriach: najlepszy raport zintegrowany, najlepszy raport społeczny, najlepszy debiut, nagroda jury dziennikarzy, nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład jury wchodzą specjaliści z zakresu raportowania, CSR oraz ze środowiska dziennikarskiego.