VIVE Textile Recycling

Kobieta w biznesie, biznes w kobiecie. VIVE Group ciągle inspiruje

Podczas konferencji biznesowej „Aż i tylko kobieta” Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Kobieta w biznesie, biznes w kobiecie”, w trakcie którego podzieliła się swoją cenną wiedzą o świadomym przywództwie.

Zarządzanie poprzez partnerstwo to przyszłość biznesu! Kobiety na kierowniczych stanowiskach, dbają nie tylko o dobre samopoczucie swojego zespołu i przyjemną atmosferę, ale są również nastawione na proces, efektywną komunikację oraz ciągły rozwój.

Prezes Agnieszka Servaas, jako doświadczona liderka wie, w jaki sposób angażować współpracowników do realizacji wspólnych celów oraz potrafi wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje, tak aby miały one realny wpływ na efekty biznesowe. Pani Prezes jest inicjatorką nieformalnej grupy Kobiet VIVE skupionej wokół rozwoju kapitału intelektualnego kobiet-menedżerek Grupy VIVE. Członkinie grupy biorą udział m.in. w spotkaniach motywacyjnych, warsztatach rozwojowych, inicjatywach kulturalnych, czy zajęciach sportowych.

Dziękujemy prof. Ewie Iżykowskiej-Lipińskiej, Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Elwirze Horosz, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm KKB za tę wspaniałą rozmowę.

Niezwykle cieszy nas, że mamy możliwość brać udział w tego rodzaju inspirujących przedsięwzięciach, które zmieniają świadomość Polek i Polaków.