VIVE Textile Recycling

Franczyza VIVE Profit podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego

Podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach, Jarosław Urban – Chief Commercial Officer w VIVE Textile Recycling – w panelu dyskusyjnym „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie”, przedstawi franczyzowe możliwości współpracy z firmą.

W panelu „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie” poruszone zostaną interesujące zagadnienia
w kontekście franczyzy:
– Znaczenie gospodarcze franczyzy w polskiej gospodarce i aktualne ramy prawne.
– Siła marki, zaplecze, know-how: atrakcyjność modelu i jego słabości.
– Dysproporcje pomiędzy stronami umowy franczyzowej.
– Przygotowanie franczyzobiorcy: informacja i wiedza, samodzielność i decyzyjność.
– Franczyza, a stosunki pracy – jeszcze przedsiębiorca czy już pracownik?
– Franczyza, wolny rynek, uczciwa konkurencja.
– Jakość prawa i orzecznictwa, a możliwości rozszerzenia rynku franczyzowego.
– Doświadczenia regulacyjne innych systemów prawnych.

W temacie zostanie zaprezentowana również franczyza VIVE Profit, o której ze szczegółami opowie Jarosław Urban, Chief Commercial Officer reprezentujący VIVE Group.

W dyskusji wezmą udział również m.in. Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego Ministra, Ministerstwo Sprawiedliwości; Monika Dąbrowska, prezes, Polska Organizacja Franczyzodawców; Monika Ferreira, doradca strategiczny, Founding Partner, I’GS In Good Strategy, autorka Projektu Franczyza 2.0; Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu, Polska Izba Handlu; Paweł Tracz, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, przewodniczący zespołu roboczego ds. franczyzy, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W wydarzeniu można wziąć udział online – szczegóły na stroniewww.eecpoland.eu/pl/

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.

W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze ponad 9000 gości z Polski i z zagranicy.
Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane
i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Jarosław Urban jest odpowiedzialny za współtworzenie oraz realizację strategii Pionu Handlowego w kanałach sprzedaży B2B, B2C oraz E-commerce, a także zapewnienie zakładanych wyników finansowych w podległym obszarze biznesowym oraz całościowe zarządzanie Zespołem Sprzedaży w oparciu o współpracę i wspólne osiąganie celów.

Jarosław Urban zdobywał doświadczenie w międzynarodowych organizacjach w kraju i za granicą: ABB, Det Norske Veritas, Metsa Tissue (Metsa Group). Był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzanie zmianą i projektami turn-around oraz budowanie efektywnych działów sprzedaży.