VIVE Textile Recycling

CSR oczami młodych. VIVE Group podczas finału Enactus Poland National Competition 2022

W Kinotece warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, odbył się finał konkursu Enactus Poland National Competition 2022. Jury konkursowe, w którego skład wchodzi również reprezentantka VIVE Group, wyłoni najlepszy projekt CSR realizowany przez studentów Enactus Poland.

Wydarzenie będzie kolejnym krokiem w projekcie Enactus Poland w którym studenci wspólnie z liderami biznesu oraz opiekunami akademickimi realizowali projekty z obszaru CSR w swoich lokalnych społecznościach. Aż 7 zespołów studenckich przedstawi swoje pomysły z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przed prestiżowym gronem jurorskim! Jedną z jego członkiń jest reprezentująca VIVE Group, Ewelina Rozpara, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Rzecznik Prasowy VIVE Group.

Optymizmem napawa fakt, że młodzież rozumie wagę społecznej odpowiedzialności biznesu i chce udoskonalać świat, który ich otacza. Co istotne, studenci mają świadomość, jak ważnym elementem tych projektów jest budująca dziś nasze jutro innowacja. Z przyjemnością przyjrzę się ich propozycjom, szczególnie, że sama reprezentuję organizację, która od trzech dekad buduje, definiuje i usprawnia właśnie w oparciu o tą ważną wartośćkomentuje Ewelina Rozpara, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji, Rzecznik Prasowy VIVE Group.

Zwycięski zespół wyłoniony przez kapitułę będzie reprezentował Polskę na World Cup 2022.

Oprócz konkursu Enactus Poland National Competition 2022 przyniesie m.in. debatę ekspercką pt. „Polska Europejskim Hubem Talentów” oraz networking skupiony na zagadnieniach biznesu i CSR.

Enactus to międzynarodowy program, który zrzesza obecnie ponad 1700 uczelni w 36 krajach, skupiając 70 000 uczestników i blisko 550 firm. W programie studenci wspólnie z liderami biznesu oraz opiekunami akademickimi realizują projekty z obszaru CSR w swoich lokalnych społecznościach. Organizator Enactus w Polsce: BIGRAM Personnel Consulting.