VIVE Textile Recycling

Black Week w VIVE Profit!

Wielkimi krokami nadciąga czarny tydzień, a my już zacieramy ręce i nie możemy się doczekać tego gorącego (mimo listopadowej pogody) czasu. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kuszące atrakcje. Zresztą spójrzcie sami!

Bon na kolejne zakupy -> za każde wydane 25 zł, otrzymasz voucher o wartości 5 zł.

Emisja voucherów: 25.11 – 26.11.2022

Wykorzystać go będziecie mogli w okresie: 28.11. – 28.12.2022 we wszystkich sklepach (na zakupy powyżej dwukrotnej wartości vouchera).

W punktach VIVE Profit w miastach: Jasło, Krosno, Łęczna, Sanok oraz Łuków zaplanowaliśmy natomiast promocje:

25.11 – 26.11 -> wszystkie bluzki damskie i sukienki w cenie 9,99 zł/szt.; odzież dziecięca w cenie 6,99 zł/szt.

Zaznaczcie sobie te daty w kalendarzu i przybywajcie licznie!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BON NA KOLEJNE ZAKUPY”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
– Niniejszy regulamin stanowi podstawę oraz określa zasady akcji promocyjnej „Bon na zakupy”, zwanej dalej „Akcją”.
– Organizatorem Akcji jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 6570081033, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089969, tel. 41 374 63 50, e-mail: vive@vive.com.pl zwana dalej Organizatorem.
– Akcja będzie prowadzona w dniach 25-26.11.2022 we wszystkich sklepach VIVE Profit z wyłączeniem sklepów: VIVE Profit Jasło, VIVE Profit Krosno, VIVE Profit Łęczna, VIVE Profit Łuków, VIVE Profit Sanok.
– Akcja skierowana jest do Klientów indywidualnych i biznesowych (hurtowników) dokonujących zakupów w sklepach biorących udział w akcji.
– Bon o jakim mowa w niniejszym Regulaminie można otrzymać wyłącznie w sklepach VIVE Profit biorących udział w akcji na zasadach określonych Regulaminem, w Czasie Trwania Akcji, który uprawnia na zasadach wskazanych niniejszym Regulaminem do określonego rabatu.
– Realizacja Bonów wydawanych w Czasie Trwania Akcji jest możliwa w dniach: 28.11-28.12.2022.
– Udział w Akcji jest dobrowolny. Klient przystępując do udziału w Akcji zobowiązuje się tym samym do stosowania niniejszego Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z jego treścią.
– Organizator zastrzega prawo nieprzyznania Bonu Osobie w sytuacji, gdy Osoba podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
Zasady Akcji
– Uczestnikiem Akcji może być każdy Klient, który w Czasie Trwania Akcji dokona w sklepach biorących udział w akcji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) za minimum 25 zł. Kwota minimum 25 zł stanowi kwotę jaką Klient musi zapłacić po naliczeniu wszystkich rabatów i obniżek.
– W ramach Akcji przy dokonaniu jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) Klient za każde wydane 25 zł otrzyma Bon o wartości 5 zł na kolejne zakupy do wykorzystania w sklepie, w którym otrzymał Bon.
– Końcowa wartość otrzymanego Bonu zależy od ilości wydanych 25 zł tj. jeżeli Klient wyda 25 zł otrzyma Bon o wartości 5 zł na kolejne zakupy, jeżeli wyda 50 zł otrzyma Bon o wartości 10 zł na kolejne zakupy, jeżeli wyda 75 zł otrzyma Bon o wartości 15 zł na kolejne zakupy itd., jednak największy Bon jaki może otrzymać Klient to 100 zł (zakupy za min. 500 zł).
– Zasady wykorzystania Bonu określone są w § 3.
– Bon stanowi papierowy wydruk, na którym wskazana jest wartość rabatu i jest wydawany przez kasjera wraz z paragonem za dokonane zakupy.
– Bon jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.
Zasady Wykorzystania Bonu
– Uczestnik może wykorzystać otrzymany Bon wyłącznie w Czasie Wykorzystania Bonu.
– Bon można wykorzystać wyłącznie jeden raz na jednorazowe zakupy produktów (na jednym paragonie) w sklepach biorących udział w akcji, przy czym aby wykorzystać Bon należy zrobić zakupy powyżej dwukrotnej wartości Bonu. Bon można zrealizować na cały asortyment z wyłączeniem Gatty, chemii, reklamówek, VIVE Boxa i art. komplementarnych.
– Warunkiem wykorzystania Bonu jest wydanie przez Uczestnika Bonu Kasjerowi nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Kasjer otrzymuje Bon.
– W ramach Akcji, przy dokonaniu jednorazowych zakupów z użyciem uprzednio uzyskanego Bonu na zasadach i przy spełnienie warunków określonych Regulaminem, Uczestnik otrzyma na te zakupy rabat w wysokości wskazanej na Bonie.
– Uczestnik w ramach jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) może wykorzystać kilka Bonów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2022r. w sklepach biorących udział w akcji.
– Akcja nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 t.j.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
– Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://www.vivetextilerecycling.pl/
– Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz u kierowników sklepów VIVE Profit.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania.
– Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi.
– W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.