VIVE Textile Recycling

VIVE Group wśród odpowiedzialnych społecznie firm

Grupa VIVE znalazła się na liście XIV Rankingu odpowiedzialnych firm obok takich marek jak BNP Paribas Bank Polska, Grupa Raben, CCC, czy Orange Polska.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w dniu wczorajszym podczas oficjalnej transmisji on-line. VIVE Group zajęło 22 miejsce ex aequo z markami – Volkswagen Motor Polska, Comarch i OGP Gaz-System. Ponadto lider recyclingu zajął 9 miejsce w kategorii „Produkcja przemysłowa” dzieląc miejsce z Volkswagen Motor Polska.

Grupa VIVE została doceniona przez Kapitułę konkursu za swój aktywny wkład w budowanie istoty działania przedsiębiorstwa w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Marka przedstawiła swoje najważniejsze osiągnięcia z zakresu CSR, m.in. 100% wykorzystanie surowca (nurt Textile Upcycling, produkcja kompozytu z tekstyliów), wsparcie i edukacja lokalnej społeczności (pomoc w rozwinięciu działalności osiągającego kolejne sukcesy mini-przedsiębiorstwa „Animalki”).

Ranking Odpowiedzialnych Firm, który funkcjonuje od 2007 roku z inicjatywy Profesora Bolesława Roka (Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego) oraz analityka, Jarosława Horodeckiego, to jedyne zestawienie firm działających w Polsce, które oceniane są pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Partnerem ROF jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tegoroczna edycja konkursu, w związku z wyjątkową sytuacją, odbyła się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Kapituła konkursowa mimo obradowania w takich warunkach, spośród 74 zgłoszonych do rankingu firm zakwalifikowała do głównego zestawienia 68 przedsiębiorstw.

O realizowanej przez Grupę VIVE polityce zrównoważonego rozwoju można przeczytać w jej Raporcie CSR – https://www.vivetextilerecycling.pl/polityka-csr/