VIVE Textile Recycling

Spedytor Krajowy, VIVE Logistic Services (Grupa VIVE)

Chcesz pracować w branży logistycznej, wśród zgranego zespołu i mającym realny wpływ na środowisko? Świetnie!

Zapraszamy do naszego dużego zespołu Rodziny VIVE!

Twoja codzienna praca w VIVE Group sprawi, że recycling i możliwości ochrony środowiska będą się ciągle rozwijać i pasjonować, przy okazji wzmacniając globalną świadomość na temat ochrony środowiska. Dołączysz do zaangażowanej, uśmiechniętej grupy ludzi, którzy codziennie tworzą niezwykle ważny fundament dla całej organizacji i jej licznych przedsięwzięć. To właśnie dzięki Tobie tekstylia otrzymają drugie życie – w szafach klientów, w ponad 70 krajach na świecie, czy w postaci eko ławki w parku!

W związku z dynamicznym rozwojem VIVE Logistic Services, Spółki w ramach Grupy VIVE oferującej usługi
w zakresie logistyki magazynowej, zatrudni kandydatów na stanowisko:

Spedytor Krajowy

Miejsce pracy: Kielce, ul. Malików 147 (Panattoni Park)

Będziesz odpowiedzialny za:

 • budowanie bazy podwykonawców,
 • realizację zleceń spedycyjnych,
 • zarządzanie pojazdami własnymi i zewnętrznymi,
 • optymalne planowane zleceń spedycyjnych,
 • koszty transportu oraz rentowność zleceń,
 • dbałość o długoterminowe relacje z klientami i przewoźnikami,
 • administrację dokumentacji operacyjnej.

W zamian oferujemy:

 • stabilne i długotrwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia zatrudnienia,
 • rynkowe wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania,
 • wsparcie we wdrożeniu w pierwszych dniach pracy,
 • w perspektywie możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość awansów wewnętrznych,
 • pracę w małym zespole, doświadczonych pracowników.

Dodatkowe benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych,
 • program emerytalny,
 • program gratyfikacji finansowej za polecenie pracownika,
 • bony i paczki świąteczne,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do wczasów pod gruszą.

Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy.

Wymagania:

 • Przyjmowanie i obsługa zleceń przewozowych i spedycyjnych,
 • Prowadzenie ewidencji działań w systemach spedycyjnych,
 • Koordynowanie oraz organizowanie pełnych tras dla kierowców,
 • Analizowanie i kalkulowanie kosztów transportu oraz rentowności zleceń,
 • Współpracę z innymi działami VIVE Group.

Widzisz siebie tutaj? Świetnie – aplikuj na adres rekrutacja@vive.com.pl

Odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Logistic Services Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku
z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Logistic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 657 008 10 33, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację.

Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Logistic Services Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.