VIVE Textile Recycling

Pracownik Produkcji – Operator/-ka Wózka Widłowego UDT

VE Group działając od ponad 30 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży cyrkularnej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży, umożliwiających przerób 500 ton surowca na dobę z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych. Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Pracownik Produkcji – Operator/-ka Wózka Widłowego UDT

Miejsce pracy: Kielce ul. Olszewskiego

Do Twoich obowiązków będzie należało:

– Sortowanie odzieży używanej lub prace wspierające proces produkcji,
– Utrzymanie ciągłości przepływu surowca do kolejnych etapów produkcji,
– Przewożenie surowca wózkiem widłowym,
– Obsługa wymaganej dokumentacji,

Aplikuj, jeśli masz:

– Czynne uprawnienia do obsługi wózków widłowych – UDT,

A dodatkowo cechuje Cię:

– Odpowiedzialność i rzetelność,
– Umiejętność pracy w zespole, oraz chcesz pracować w systemie 3 zmianowym.

Dołącz do naszego zespołu! W zamian oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie,
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
– możliwość pracy i zdobycia doświadczenia,
– dodatkową premię już po pierwszym miesiącu pracy,
– dodatki świąteczne,
– wczasy pod gruszą,
– ubezpieczenie grupowe,
– dofinansowanie kart sportowych,
– możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych,
– wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.
Jeżeli chcesz dołączyć do naszego wyjątkowego zespołu prześlij nam swoje CV.

Nasz adres – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia!

Obowiązek Informacyjny RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 657***33, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się za pośrednictwem adresu email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.