VIVE Textile Recycling

Pierwszy Kongres Ekologiczny dla Przedszkolaków

Edukacja ekologiczna nabiera coraz to większego znaczenia, a dzięki niej zarówno dzieci jak i dorośli stają się świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Wydarzenie, jakim był Kongres Ekologiczny dla Przedszkolaków i towarzysząca mu Konferencja: „Skutki degradacji środowiska naturalnego i sposoby jej przeciwdziałania”, miały na celu nie tylko zwrócenie uwagi na wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska już od najmłodszych lat, ale również ukazały potrzebę dialogu różnych środowisk: naukowych, samorządowych i biznesu oraz obrania wspólnej strategii i zaangażowania środowisk lokalnych w problemy globalne.