VIVE Textile Recycling

O sile kobiet przy śniadaniu

Dziś w Warszawie odbyło się kolejne Śniadanie biznesowe zorganizowane przez Harvard Business Review Polska. W czasie jej trwania Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management, opowiadała o mocy kobiet, które swój prawdziwy potencjał prezentują w każdej dziedzinie życia.

Agnieszka Servaas, jako liderka omawiała rosnącą rolę kobiet na różnych szczeblach kierowniczych i dyrektorskich w Grupie VIVE. Podkreślała, że to właśnie one inspirują i angażują współpracowników do zmiany postaw oraz wartości i tym samym mają realny wpływ na efekty biznesowe. Debata skupiła się również na tematyce wyzwań jakie stoją przed kobietami, a szczególnie tymi aspirującymi do roli liderek.

Śniadania biznesowe HBRP odbywają się od 2004 r. w klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Ich celem jest dyskusja o nowych ideach i trendach z zakresu zarządzania, prezentowanie najnowszych narzędzi i rozwiązań, które zwiększają konkurencyjność biznesu oraz wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami i menedżerami.

Dziękujemy Harvard Business Review Polska za możliwość wypowiedzenia się w tak aktualnej i ważnej sprawie jak wpływ kobiet na współczesny biznes.