VIVE Textile Recycling

Zagłosuj na Raport Zrównoważonego Rozwoju VIVE Group.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju VIVE Group zakwalifikowano do 13. edycji Konkursu Raportów Społecznych, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. O nagrodę internautów rywalizuje 45 organizacji, które przygotowały swoje dokumenty w zakresie dobrych praktyk i działań społecznie odpowiedzialnych. Głosowanie ruszyło 19 sierpnia i potrwa do 16 września br..

Zapraszamy do głosowania na Raport VIVE Group.

W głosowaniu internautów można wziąć udział do 16 września, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Raportyspoleczne.pl. Głos można oddać na 3 publikacje. W formularzu należy wpisać swój adres e-mail oraz określić grupę interesariuszy, której jest się reprezentantem, następnie potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie w link przesłany na podany wcześniej adres e-mail.

Więcej informacji na temat Raportu VIVE Group na stronie www.vivetextilerecycling.pl.