VIVE Textile Recycling

Liderzy Pro Bono zaprezentowali pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego

Liderzy firm i fundacji tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono zaprezentowali pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument zawiera gotowe wskazówki i rozwiązania, opis korzyści dla pracodawcy i pracownika oraz fundamentalne zasady, pomocne we wdrażaniu i rozwijaniu wolontariatu pracowniczego. Treść Karty konsultowana była z wolontariuszami-pracownikami firm Koalicji oraz z organizacjami od lat wspierającymi rozwój wolontariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Business Centre Club, Pracodawcy RP i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Jej premiera miała miejsce podczas VIII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, 1 grudnia 2020 roku. Okazją do jej ogłoszenia jest 35. rocznica Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego 5 grudnia. Kartę można pobrać na stronie https://www.liderzyprobono.pl/karta

Po niemal dekadzie działalności, wspierania rozwoju wolontariatu, wdrażania projektów wolontariatu pracowniczego przez członków Koalicji, przyszedł czas na podsumowanie tych doświadczeń i opracowanie dokumentu regulującego i systematyzującego tę formę zaangażowania społecznego – Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Prace nad dokumentem zainicjowała Koalicja Liderzy Pro Bono. Zachęcamy do pobierania dokumentu na naszej stronie – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

W czasie VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, poszczególne punkty Karty oraz przykłady społecznego zaangażowania swoich pracowników zaprezentowali sami członkowie Koalicji: Jacek Kowalski (członek zarządu ds. kapitału ludzkiego Orange Polska), Przemysław Furlepa (wiceprezes zarządu BNP Paribas Bank Polska), Marzena Atkielska (prezes zarządu Fundacja Santander Bank Polska), Aneta Podyma-Milczarek (prezes zarządu Unum Życie TUiR), Michał Kwasek (członek zarządu Grupa ANG) oraz – w imieniu Liderki Pro Bono Agnieszki Servaas – Ewelina Rozpara (rzecznik prasowy, menedżer ds. marketingu i komunikacji VIVE Group).

Dzisiaj w Polsce z pewnością najważniejsze funkcje Karty to informowanie, upowszechnianie, legitymizowanie i budowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu pracowniczego, ale wierzę, że stopniowo będą wykorzystywane również inne jej możliwości – mówi Tomasz Schimanek, polityk społeczny, działacz pozarządowy biorący udział w wypracowaniu Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Wiele analiz i raportów pokazuje, że organizatorzy wolontariatu pracowniczego koncentrują się na korzyściach dla firmy. Taki bywa też jego społeczny odbiór. Tymczasem oczekiwania społeczności, organizacji i samych wolontariuszy idą w kierunku modelu bardziej zrównoważonego, zarówno jeśli chodzi o prawa, jak i korzyści. W zbudowaniu takiego zrównoważonego modelu pomoże Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Odpowiedzialne firmy przyciągają talenty

W 2008 roku wolontariat pracowniczy funkcjonował w zaledwie 2% firm, w 2019 roku było to już 16%. Wolontariat pracowniczy wzmacnia pozytywne relacje interpersonalne w firmie, integruje pracowników i sprzyja lepszemu poznaniu się nawzajem. Poprawia się komunikacja wewnętrzna i koordynacja codziennych zadań. W konsekwencji powstaje pozytywne, emocjonalne przywiązanie pracownika do organizacji. Tak wynika z badań prof. dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która miała wystąpienie podczas VIII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono.

Wolontariat pracowniczy w świecie władzy i pieniądza wprowadza równowagę między chęcią zysku a odpowiedzialnością za otoczenie, środowisko naturalne, pracowników i partnerów społecznych. Dzisiaj firmy nie są w stanie przyciągnąć najlepszych ludzi, jeśli są nastawione jedynie na czysty zysk. Wolontariat pracowniczy, prowadzony długofalowo, wpisany w strategię działań firmy, przynosi realne zyski i zatrzymuje najlepsze talenty w firmie. Jak mówi Marek Kuzaka, prezes AMS S.A. i Lider Pro Bono: Przedstawiciele każdej generacji obecnej dziś na rynku pracy, z całą pewnością dużo chętniej, z większą wydajnością pracują w firmach, które są społecznie odpowiedzialne.

Jak wynika z najnowszego badania Centrum Wolontariatu aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Wskazują też konkretne, osobiste korzyści wynikające z pomagania innym: poznanie samego siebie, rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, nawiązanie kontaktów, przyjaźni, odkrywanie nowych zainteresowań i poznawanie kolegów z pracy w innych sytuacjach.

Nie tylko prace społeczne

Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy organizacji i działań. Może być zorganizowanym programem będącym częścią strategii zaangażowania i odpowiedzialności społecznej firmy, do którego dołączają chętni pracownicy. Może być też systemem wsparcia przez pracodawcę, z użyciem różnych narzędzi, oddolnych inicjatyw pracowników firmy. Może także obejmować współpracę z partnerami spoza firmy, np. organizacjami pozarządowymi. Organizatorem wolontariatu może być firma, sami pracownicy lub podmiot zewnętrzny, np. organizacja pozarządowa. Wolontariat pracowniczy opiera się na zaangażowaniu pracowników, ale może dotyczyć także innych osób, np. krewnych i znajomych pracowników firmy, jej współpracowników czy też pracowników podmiotów zależnych od firmy.

Więcej informacji o działaniach Koalicji Liderzy Pro Bono na www.liderzyprobono.pl

***

Koordynator projektu Koalicja Liderzy Pro Bono:

Paulina Kamyk p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

22 825 68 50

Koalicja Liderzy Pro Bono (dawniej Prezesi-wolontariusze) powstała w 2011 roku.

Tworzą ją prezesi i członkowie zarządów różnych firm i organizacji działających w Polsce, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu.