VIVE Textile Recycling

Księgowa/księgowy

W VIVE Textile Recycling od ponad 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z zaangażowaniem i pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie. Często w bardzo kreatywny i inspirujący sposób. Nas interesują przede wszystkim ludzie z pasją – przyjdź na rozmowę – porozmawiajmy!

Księgowa/-y

Miejsce pracy: ul. K. Olszewskiego 6, Kielce

Będziesz odpowiedzialny za:
– Kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem ich zgodności z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym,
– Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej dotyczącej środków trwałych i realizowanych inwestycji, rozliczanie i weryfikacja nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz finansowy majątek trwały (aktywa trwałe),
– Kontrolowanie opisów merytorycznych dokonywanych przez uprawnione osoby,
– Sprawdzanie poprawności i kompletności realizowanej sprzedaży i naliczania kosztu własnego z kontami księgi głównej,
– Księgowanie dokumentów księgowych,
– Weryfikowanie poprawności zaksięgowanej listy płac i deklaracji ZUS i uzgadnianie sald kont księgowych dot. rozliczeń płacowych, składek ZUS i podatku od wynagrodzeń,
– Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej dot. środków trwałych i realizowanych inwestycji.
– Kontrolowanie i uzgadnianie poprawności i kompletności księgowań dotyczących obrotu magazynowego pod kontem zgodności stanów magazynowych i zasadności sald kont magazynowych,
– Prowadzenie terminarza płatności, dokonywanie przelewów i księgowanie wyciągów bankowych,
– Bieżąca kontrola tworzonego w systemie rejestru VAT,
– Wystawianie faktur sprzedaży i refaktur. Rozliczanie oraz monitoring należności i zobowiązań,
– Przygotowanie danych potrzebnych do zamknięcia roku i audytu.

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika, którego cechuje:
– Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
– Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
– Znajomość: podatku u źródła, rozliczania ulgi B+R, przepisów VAT,
– Dobra znajomość pakietu MS Office,
– Skrupulatność, odpowiedzialność, terminowość,
– Dobra organizacja pracy własnej,
– Wysokie umiejętności interpersonalne.

W zamian oferujemy:
– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie,
– Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon),
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Aplikuj: rekrutacja@vive.com.pl

Prosimy o dołączenie do CV aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.