VIVE Textile Recycling

Project Manager

Twoja codzienna praca w VIVE Group sprawi, że recycling i możliwości ochrony środowiska będą się ciągle rozwijać, przy okazji wzmacniając globalną świadomość na temat ochrony środowiska. Dołączysz do zaangażowanej, uśmiechniętej grupy ludzi, którzy codziennie tworzą niezwykle ważny fundament dla całej organizacji i jej licznych przedsięwzięć. To właśnie dzięki Tobie tekstylia otrzymają drugie życie – w szafach klientów, w ponad 80 krajach na świecie, czy w postaci ekoławki w parku!
W związku z rozwojem spółki, poszukujemy osoby na stanowisko:

Project Manager

Miejsce pracy: Kielce

Twoje główne zdania:

– Bieżące monitorowanie postępu realizacji projektu i ocena ryzyka projektowego,
– Tworzenie i weryfikowanie dokumentacji projektowej w tym ewidencjonowanie zawartych kontraktów handlowych i nadzór nad postanowieniami umów,
– Weryfikowanie i analiza danych projektowych,
– Definiowanie celów i zadań projektowych, tworzenie harmonogramu, monitorowanie budżetu projektu,
– Wspólne opracowywanie z Biznesem planów komunikacji projektu,
– Współpraca z wewnętrznymi obszarami biznesowymi w tym organizowanie spotkań i przydział zadań projektowych,
– Współpraca z Kierownikami Projektów przy realizacji i raportowaniu projektów,
– Tworzenie dokumentacji na potrzeby realizowanych zadań,
– Współudział w doskonaleniu procesów i narzędzi zarządzania projektami, nadzór nad ich jakością i efektywnością,
– Dbanie o harmonogram prac oraz terminowość jego realizacji.

Szukamy osoby, która:

– Posiada doświadczenie pracy projektowej na podobnym stanowisku,
– Bardzo dobrze porusza się w programach pakietu MS Office,
– Posiada wysokie zdolności analityczne i organizacyjne,
– Odpornej na stres,
– Swobodnie komunikuje się w języku angielskim,
– Posiada łatwość w nawiązywanie kontaktów i potrafi budować długofalowe relacje,
– Stawia na skrupulatność, rzetelność oraz terminowość,
– Posiada doświadczenie w tworzeniu analiz,
– Utożsamia się z naszymi wartościami jakimi jest ekologia i dbanie o środowisko.

W zamian za Twoją pracę oferujemy:

– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia zatrudnienia,
– Rynkowe wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania,
– Wsparcie we wdrożeniu w pierwszych dniach pracy,
– W perspektywie możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
– Pracę w zespole, doświadczonych specjalistów.

Dodatkowe benefity:

– Dofinansowanie zajęć sportowych,
– Dodatkowe ubezpieczenie medyczne,
– Bony i paczki świąteczne,
– Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, PPK
– Świadczenia z ZFŚS.

Widzisz siebie tutaj? Świetnie – aplikuj na adres rekrutacja@vive.com.pl

Odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Obowiązek Informacyjny RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 657 008 10 33, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację.
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona. danych(małpa)vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.