VIVE Textile Recycling

Kielce. Operator wózka widłowego

Chcesz pracować w branży logistycznej, wśród zgranego zespołu i mającym realny wpływ na środowisko? Świetnie!
Zapraszamy do naszego dużego zespołu Rodziny VIVE!

Twoja codzienna praca w VIVE Group sprawi, że recycling i możliwości ochrony środowiska będą się ciągle rozwijać i pasjonować, przy okazji wzmacniając globalną świadomość na temat ochrony środowiska. W związku z dynamicznym rozwojem VIVE Logistics Service, Spółka w ramach Grupy VIVE oferującej usługi w zakresie logistyki magazynowej, zatrudni kandydatów na stanowisko:

Operator wózka

Miejsce pracy: Kielce ul. Malików 147

Jakie zadania przed Tobą?
– Praca na magazynie przy załadunku i rozładunku towaru,
– Kompletacja wysyłek,
– Obsługa wymaganej dokumentacji magazynowej,
– Aktywne uczestnictwo oraz wsparcie w pracach magazynowych.

Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy:
– Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
– Dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
– Motywacja do pracy fizycznej na stanowiskach pojedynczych oraz wieloosobowych,
– Umiejętność pracy w zespole,
– Odpowiedzialność i rzetelność,
– Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (UDT).

Co Ci zaoferujemy w zamian?
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (cały etat),
– Wynagrodzenie wieloskładnikowe: podstawa + dodatki + premie,
– Możliwość zdobycia doświadczenia w dużej i renomowanej firmie,
– Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych (awanse wewnętrzne, szkolenia)
– Bogaty system benefitów (bony i paczki świąteczne, dofinansowanie do: kart sportowych, ubezpieczenia grupowego, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do szkoleń, Karty rabatowe na wybrane stacje itd.).

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Logistic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Swoją aplikację prześlij nam na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Obowiązek informacyjny RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Logistic Services Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Logistic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000407823, NIP: 9591947166, Regon: 260571215 ? jako przeprowadzający rekrutację; Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Logistic Services Sp. z o.o. można kontaktować się za pośrednictwem adresu email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.