VIVE Textile Recycling

CSR – Ochrona środowiska

ADAPTACJA (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego,…

Read More Opublikowano w CSR - Ochrona środowiska

VIVE Textile Recycling – stale poszukuje nowych metod przetwarzania i pełnego wykorzystywania surowca akcentując silnie swoje proekologiczne i innowacyjne podejście…

Read More Opublikowano w CSR - Ochrona środowiska