VIVE Textile Recycling

CSR – Ochrona środowiska

Re:Aktywacja to kolejny etap realizacji nurtu Textile Upcycling przez VIVE Group. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi konsumentów na konieczność racjonalnego…

Read More Posted in CSR - Ochrona środowiska

    Textile Upcycling to forma przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces…

Read More Posted in CSR - Ochrona środowiska

ADAPTACJA (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego,…

Read More Posted in CSR - Ochrona środowiska

VIVE Textile Recycling – stale poszukuje nowych metod przetwarzania i pełnego wykorzystywania surowca akcentując silnie swoje proekologiczne i innowacyjne podejście…

Read More Posted in CSR - Ochrona środowiska