VIVE Textile Recycling

Dziękujemy za te wszystkie lata

Podczas wzruszającego, oficjalnego spotkanie pożegnaliśmy Panią Teresę Krężołek, która po okresie 25 lat pracy dla VIVE Textile Recycling, przeszła na emeryturę.

Pragniemy podziękować Pani Teresie za oddanie oraz zaangażowanie w profesjonalne wypełnianie obowiązków w szeregach zespołu Działu Produkcji VIVE Textile Recycling.

Prezent dla osoby odchodzącej na emeryturę zakupiony został w ramach programu i procedury odejść na emeryturę Pracowników Grupy VIVE. Prezenty wręczyli: Sylwia Sołtys, Elżbieta Żelazna, Sylwia Kwarciak, Sylwester Beekhoven.

Wierzymy, że wszystkie cele, plany i zamiary Pani Teresy spełnią się właśnie teraz.

Procedurę zasad przyznawania nagród stażowych Pracownikom odchodzącym na emeryturę znaleźć można w Intranecie.