VIVE Textile Recycling

AGNIESZKA SERVAAS I BERTUS SERVAAS “PRZYJACIÓŁMI UŚMIECHU”

Agnieszka Servaas i Bertus Servaas otrzymali tytuł „Przyjaciela uśmiechu”, jako podziękowanie za wieloletnią współpracę i wsparcie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”. Medal został wręczony przez Jarosława Machnickiego, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach podczas finału konkursu plastycznego „Recycling na miarę”. Stowarzyszanie skupia dzieci i młodzież niepełnosprawną w zespole inscenizacji tanecznych i ma na swoim koncie wiele sukcesów na ogólnopolskich imprezach, przeglądach oraz festiwalach dla osób niepełnosprawnych. Członkowie Stowarzyszenia zapewniają osobom niepełnosprawnym aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym. Promują województwo świętokrzyskie i reprezentują nasz region w przeglądach, festiwalach i konkursach na terenie całej Polski. W tym roku przypada okrągły jubileusz 20-lecia Zespołu „Uśmiech”.