VIVE Textile Recycling

Technik Utrzymania Infrastruktury

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Aktualnie firma poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik Utrzymania Infrastruktury

Miejsce pracy: Kielce

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Diagnozowanie i usuwanie bieżących awarii, usterek maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych w obszarze infrastruktury zakładowej,
 • Realizowanie planów remontowych i konserwacyjnych,
 • Wykonywanie zadań z raportów BHP, 5S i planów dziennych zadań,
 • Przeprowadzanie kontroli prewencyjnych obiektów budowlanych, terenów zewnętrznych oraz maszyn  i urządzeń infrastrukturalnych,
 • Realizowanie technicznego zapotrzebowania pracowników biurowych i produkcyjnych  w oparciu o system zgłaszania CMMS.

Aplikuj jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie techniczne, preferowane: elektryczne,
 • Masz wiedzę z zakresu  instalacji elektrycznych, pneumatycznych, wodnych, sanitarnych,  grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • Posiadasz umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • Masz uprawnienia SEP E1 (mile widziane),
 • Posługujesz się komputerem i znasz pakiet MS Office,
 • Jesteś elastyczny i gotowy do podjęcia pracy w systemie 2-zmianowym,
 • Posiadasz aktualne prawo jazdy kat. B.

Nasza oferta przewiduje:

 • Stabilną współpracę w oparciu o umowę o pracę od pierwszego dnia pracy,
 • Korzystny system premiowy,
 • Zatrudnienie w firmie o stabilnej, ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
 • Dodatki świąteczne,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Kartę Medicover Sport,
 • Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych,
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy,
 • Pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Aplikacje proszę wysyłać mailowo na adres: praca@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach ul. Olszewskiego 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes  w przekazaniu danych w ramach  grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.