VIVE Textile Recycling

Kierownik Sklepu- otwarcie Sklepu VIVE Profit Starogard Gdański

VIVE Textile Recycling to lider branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Działając od 29 lat stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej.

Jednym z naszych kanałów dystrybucji jest Sieć Sklepów VIVE Profit. W całym kraju funkcjonuje już ponad 40 wielkopowierzchniowych sklepów, w których znajdziecie Państwo markową odzież używaną.

Szukasz Pracy? Świetnie!

Zatrudnimy Kierownika Sklepu w naszym pierwszym sklepie VIVE Profit w Starogardzie Gdańskim!

Planowane otwarcie sklepu: grudzień 2021

 Miejsce pracy: Centrum Miasta

Do naszego zespołu poszukujemy pracownika, którego cechuje:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Sklepu lub na podobnym stanowisku minimum 1 rok
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Zdolność efektywnego organizowania pracy dla siebie i całego zespołu
 • Orientację na wynik i jakość
 • Zdolność przywódcza i umiejętność motywowania zespołu
 • Samodzielność w myśleniu i działaniu
 • Dyspozycyjność

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy
 • Współpracę z przełożonymi i Centralą Firmy

Zapewniamy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę już od pierwszego dnia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym i prostym modelem premiowania (podstawa+ premia)
 • Pracę w systemie równoważnym, według grafiku
 • Benefity pracownicze i socjalne: telefon komórkowy do Twojego użytku, bony świąteczna dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Swoje aplikacje prosimy przesyłać na adres – rekrutacja@vive.com.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z marką:

 

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się za pośrednictwem adresu email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE (VIVE Textile Recycling Sp. z o.o., VIVE Logistic Services Sp. z o.o.), na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.