VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Rekrutacji

Chcesz pracować w firmie, która ma realny wpływ na rzeczywistość i to nie tylko biznesową?

To ten adres! 🙂

Jesteśmy pewni, że chcesz wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę – nie tylko, aby jeszcze bardziej się rozwijać, ale również w celu realizacji ważnych, mających znaczenie projektów i przedsięwzięć. W VIVE Textile Recycling w praktyce przyczynisz się do zmieniania postrzegania recyclingu i ciekawych, innowacyjnych metod ochrony środowiska oraz świadomości społecznej na ten istotny temat. Wszystko w duchu określonych wartości organizacji – uczciwości, pasji, współpracy.

Rozwijamy się pamiętając o odpowiedzialności społecznej i gospodarce obiegu zamkniętego, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń! Chcesz je wesprzeć swoimi wyjątkowymi umiejętnościami?

Czytaj dalej!

Obecnie poszukujemy wsparcia do naszego działu HR, a konkretnie uśmiechniętej osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Rekrutacji
Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6.

Jakie zadania będziesz realizować razem z super zespołem swojego działu?
• Realizowanie procesów zatrudnienia pracowników zagranicznych w strukturach VIVE Group zgodnie z przyjętą polityką.
• Współpraca z firmami zewnętrznymi (Agencje Pracy Tymczasowej, outsourcing pracowniczy) w zakresie zatrudniania pracowników zagranicznych i polskich.
• Bieżące raportowanie wskaźników HR (zatrudnienie, fluktuacja, absencja), analizowanie danych i rekomendowanie rozwiązań.
• Realizowanie planów zatrudnienia pracowników w VIVE Group.
• Prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji nowych pracowników VIVE Group z zapewnieniem przyjętych standardów i przepisów RODO.
• Przygotowanie, wdrożenie i koordynowanie procesu zatrudnienia nowego pracownika w VIVE Group.
• Współudział w planowaniu, wdrażaniu i realizowaniu programów pracowniczych, socjalnych, rozwojowych i motywacyjnych dla pracowników,
• Współpraca z Działami VIVE Group w celu zapewnienia realizacji procesu zatrudnienia, komunikacji oraz standardów w obszarze Employer Brandingu,
• Organizowanie i koordynowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników VIVE Group.
• Udział w wydarzeniach medialnych promujących Pracodawcę na rynku pracy (Targi Pracy, Radiowa Giełda Pracy, itp.).

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?
• Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę.
• Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie.
• Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych).
• Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru.
• Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną.
• Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz.
• Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.
• Napoje bez limitu, woda, herbata i najlepsza kawa w północnej części Kielc 😊

Brzmi dobrze? Cieszymy się 🙂 Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy.
• Znasz język ukraiński/ rosyjski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację ze współpracownikami z krajów wschodnich (min. C1) oraz język angielski na poziomie B2.
• Masz przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w środowisku korporacyjnym lub międzynarodowym).
• Znasz pakiet MS Office (głównie Excel).
• Jesteś osobą analityczną i umiejącą wyciągać wnioski wraz z rekomendacją nowych działań.
• Posiadasz wykształcenie wyższe lub właśnie je uzupełniasz (np. ZZL, psychologia).
• Wyróżnia Cię uzupełniony profil na LinkedIn, który świadczy o Twojej pasji do rekrutacji i zrozumieniu potrzeb grupy docelowej.
• Wyróżnia Cię znajomość zasad, trendów i najlepszych praktyk obszarze miękkiego HR.
• Masz doświadczenie w realizacji projektów z obszaru employer brandingu.
• Jesteś osobą otwartą, kreatywną, dobrze zorganizowaną i proaktywną.
• Potrafisz budować relacje, dzielisz się pomysłami – uważasz, że najlepsze projekty to te realizowane w dynamicznym zespole.
• Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B i jesteś osobą gotową do wyjazdów służbowych.

Widzisz tutaj siebie? Świetnie – aplikuj na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Pamiętaj, aby do swojego wyjątkowego CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

A tutaj informacje RODO, które wszyscy kochamy:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się telefonicznie nr tel. 695 022 212 lub pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przeczytałeś/aś? Plus dla Ciebie.

Czym wyróżnia się VIVE Textile Recycling?
W naszej firmie od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy.