VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Personalnych

W VIVE Textile Recycling od ponad 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy. W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy obecnie Kandydatów do Działu HR na stanowisko:

Specjalista ds. Personalnych

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Twój zakres zadań:

– Realizowanie planów zatrudnienia pracowników (zapewnienie optimum HR) w VIVE Group,
– Prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji nowych pracowników z zapewnieniem przyjętych standardów i przepisów RODO oraz administrowanie bazą kandydatów VIVE Group,
– Przygotowanie, wdrożenie i koordynowanie procesu onboardingu nowego pracownika z uwzględnieniem wdrożenia kultury organizacyjnej opartej o wartości,
– Organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej,
– Współudział w planowaniu, wdrażaniu i realizowaniu programów pracowniczych, socjalnych, rozwojowych i motywacyjnych oraz pakietu Benefitów dla pracowników VIVE Group,
– Bieżące raportowanie wskaźników HR (zatrudnienie, fluktuacja, absencja), rotacja, analizowanie danych oraz rekomendowanie rozwiązań,
– Współpraca z Działami VIVE Group w celu zapewnienia realizacji procesu zatrudnienia, komunikacji oraz standardów w obszarze Employer Brandingu,
– Współpracowanie z firmami zewnętrznymi (Agencje Pracy Tymczasowej, outsourcing pracowniczy) w zakresie zatrudniania pracowników zagranicznych i polskich,
– Dokonywanie oceny kompetencji pracowników oraz rekomendowanie ścieżek awansów wewnętrznych- zgodnie z przyjętą polityką firmy,
– Dokonywanie analizy rynku, zebranie ofert oraz finalizacja umów z podwykonawcami,
– Weryfikacja i opisywanie faktur kosztowych w obszarze HR,
– Przygotowywanie bieżących raportów, struktur i prezentacji na potrzeby VIVE Group,
– Wsparcie w procesie budowania systemów wynagrodzeń i systemów motywacyjnych,
– Wdrażanie nowoczesnych narzędzi pracy w obszarze HR pozwalające optymalizować procesy,
– Udział w projektach i działaniach z obszaru miękkiego HR realizowanych z ramienia Działu Personalnego,
– Koordynowanie procesu rekrutacji wewnętrznych oraz budowanie ścieżek rozwoju pracowników VG,
– Udział w wydarzeniach medialnych promujących Pracodawcę na rynku pracy (Targi Pracy, Radiowa Giełda Pracy, itp.).

Nasze wymagania:

– Masz przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
– Posiadasz wykształcenie wyższe lub właśnie je uzupełniasz (np. ZZL, Psychologia ),
– Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz mile widziana,
– Sprawnie poruszasz się w pakiecie MS Office (głównie Excel) – wymóg konieczny,
– Jesteś osobą analityczną i umiejącą wyciągać wnioski wraz z rekomendacją nowych działań,
– Wyróżnia Cię znajomość zasad, trendów i najlepszych praktyk obszarze miękkiego HR,
– Masz doświadczenie w realizacji projektów z obszaru Employer Brandingu,
– Jesteś osobą otwartą, kreatywną, dobrze zorganizowaną,
– Potrafisz budować relacje, dzielisz się pomysłami – uważasz, że najlepsze projekty to te realizowane w zwinnym zespole,
– Dodatkowo Twoim atutem jest znajomość przepisów prawa pracy (mile widziane),
– Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B i jesteś osobą gotową do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty model premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie,
– Ciekawe i odpowiedzialne zadania w dynamicznym zespole, gdzie panuje atmosfera wzajemnego szacunku,
– Kulturę Organizacyjną zorientowaną na system wartości zbudowany przez naszych Pracowników,
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych),
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
– Dostęp do kuchni zaopatrzonej między innymi w aromatyczną kawę i pyszną herbatę,
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną,
– Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Jesteśmy przekonani, że Twoja pasja i zaangażowanie będą doskonałym uzupełnieniem naszego Zespołu HR. Czekają na Ciebie nie tylko ciekawe wyzwania, ale także możliwość pracy w przyjaznym środowisku, gdzie liczy się Twój wkład i kreatywność.

Dołącz do nas już teraz – rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Klauzula Informacyjna RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się za pośrednictwem adresu email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.