VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Obsługi Klientów – Region EMEA

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Aktualnie firma poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klientów – Region EMEA
Miejsce pracy: Kielce

Będziesz odpowiedzialny za:
• Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do transportu oraz odprawy celnej,
• Obsługę zamówień i monitorowanie przebiegu realizacji,
• Nadzór nad poprawnością danych Klientów w systemie,
• Zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy DOK, a Magazynem w zakresie zapewnienia jak najlepszego czasu realizacji zamówień,
• Nadzorowanie poprawności warunków handlowych realizowanych zamówień.

Nasze wymagania:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Wykształcenie min. średnie,
• Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
• Sprawna obsługa komputera (znajomość MS Office, w szczególności Excel),
• Komunikatywność oraz nastawienie na potrzeby klienta,
• Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

Nasza oferta:
• Umowa o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia,
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz prosty system premiowy zawsze na czas na Twoim koncie,
• Pakiet benefitów pracowniczych i socjalnych,
• Wszystkie niezbędne do pracy narzędzia,
• Pełne wsparcie i zaangażowanie naszego zespołu w trakcie Twojego wdrożenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Aplikacje proszę wysyłać mailowo na adres: praca@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Klauzula Informacyjna RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Olszewskiego 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się telefonicznie nr tel. +48 695 022 212 lub pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych