VIVE Textile Recycling

Pracownik Produkcji – VIVE Textile Recycling

Twoja codzienna praca w VIVE Group sprawi, że recycling i możliwości ochrony środowiska będą się ciągle rozwijać i pasjonować, przy okazji wzmacniając globalną świadomość na temat ekologii. Dołączysz do zaangażowanej, uśmiechniętej grupy ludzi, którzy codziennie tworzą niezwykle ważny fundament dla całej organizacji i jej licznych przedsięwzięć. To właśnie dzięki Tobie tekstylia otrzymają drugie życie – w szafach klientów, w ponad 70 krajach na świecie, czy w postaci eko ławki w parku!

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Pracownik produkcji

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6, ul. Olszewskiego 19B, ul. Olszewskiego 20, Malików 147

Twoje główne zadania:

– Utrzymanie ciągłości przepływu surowca do kolejnych etapów produkcji,
– Sortowanie asortymentu według przyjętych standardów,
– Rozładunek i załadunek surowca oraz wyrobu gotowego,
– Dostarczenie / odbiór surowca na linii produkcyjnej,
– Ważenie /prasowanie/ zaszywanie wyrobu gotowego,
– Utrzymanie porządku wokół swojego stanowiska.

W zamian oferujemy:

– Stabilne i długotrwałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat od pierwszego dnia zatrudnienia,
– Rynkowe wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania,
– Wsparcie we wdrożeniu w pierwszych dniach pracy,
– W perspektywie możliwość rozwoju zawodowego,
– Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji na rynku,
– Możliwość awansów wewnętrznych,
– Odzież roboczą.

Dodatkowe benefity:

– Dofinansowanie zajęć sportowych,
– Program emerytalny,
– Program gratyfikacji finansowej za polecenie pracownika,
– Bony i paczki świąteczne,
– Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
– Dofinansowanie do wczasów pod gruszą,
– Parking pracowniczy.

Spójrz teraz, kogo konkretnie poszukujemy.

Wymagania:

– Gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym,
– Dyspozycyjność 8h dziennie (od poniedziałku do piątku),
– Gotowość do pracy z odzieżą,
– Silna motywacja do pracy,
– Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
– Dobra kondycja fizyczna,
– Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym.

Widzisz siebie tutaj? Świetnie – aplikuj na adres rekrutacja@vive.com.pl

Odpowiadamy na wybrane aplikacje.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie
w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku
z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 657 008 10 33, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację.
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.