VIVE Textile Recycling

Menedżer Regionalny

VIVE Textile Recycling działając od 29 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych
w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

W obszarze Retail B2C – ponad 40 sklepów wielkopowierzchniowych z tekstyliami zlokalizowanych zarówno w galeriach handlowych jak i w obiektach wolnostojących.

W związku z rozwojem sieci sklepów VIVE Profit, obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Menedżer Regionalny

Obszar pracy: północny

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie)

Będziesz odpowiedzialny za:

 • Realizację strategii sprzedażowej dla wyznaczonego regionu oraz zarządzanie podległym obszarem,
 • Opracowywanie strategii i planów sprzedażowych dla swojego regionu,
 • Wyznaczanie i monitorowanie realizacji celów w zakresie sprzedaży w podległym regionie,
 • Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych jednostek VIVE Profit  oraz pracy franczyzobiorców zgodnie z przyjętą polityką firmy,
 • Budowanie i rozwój sieci w podległym regionie (otwarcie nowych sklepów) oraz koordynowanie otwarć sklepów franczyzobiorców,
 • Uczestnictwo w budowaniu programów marketingowych firmy oraz wdrażaniu akcji promocyjnych w sieci,
 • Budowanie relacji biznesowych z klientami i obecnymi franczyzobiorcami,
 • Monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących danego regionu, klientów i wyników własnego zespołu,
 • Bieżące przygotowywanie raportów i analizowanie sprzedaży w podległym regionie,
 • Realizowanie i optymalizowanie polityki marżowej,
 • Opracowanie strategii pozyskiwania nowych franczyzobiorców.

Podejmij wyzwanie jeśli posiadasz:

 • 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem rozproszoną siecią sprzedaży,
 • Doświadczenie w branży retail (mile widziane),
 • Doskonałą znajomość wskaźników sprzedaży,
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami, nastawionymi na osiąganie założonych celów,
 • Praktyczną znajomość przepisów prawa pracy,
 • Wysoką umiejętność organizacji pracy własnej i efektywnego działania pod presją czasu,
 • Czynne prawo jazdy kat. B i pełną gotowość do pracy w terenie od poniedziałku do piątku,
 • Dobrą znajomość MS Office ze szczególnych uwzględnieniem Excela.

W zamian oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania (podstawa+ premia)
 • Auto służbowe,
 • Telefon komórkowy do Twojego użytku,
 • Bony świąteczne dwa razy w roku,
 • Paczki dla dzieci,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Ubezpieczenia grupowe,
 • Karty sportowe,
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Zapoznaj się z naszą marką :

Swoje aplikacje prosimy przesyłać na adresrekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;

Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.