VIVE Textile Recycling

Kraków. Starszy Sprzedawca-Kasjer VIVE Profit

Ty. Tak, Ty! Widzimy, że interesujesz się branżą fashion. Tak się składa, że prowadzimy sieć ponad 50 sklepów VIVE Profit, które zmieniają postrzeganie second hand w Polsce. Czy chcesz do nas dołączyć? Kochają nas setki tysięcy klientów z całego kraju. Za co? Za świetny, różnorodny, regularnie zmieniający się asortyment. Za przejrzyste sklepy. Promocje. Możliwość realnego wsparcia natury.

Za miłą i otwartą na pomoc obsługę sklepów… I właśnie tutaj Twoja rola.

Jeśli tylko zechcesz! Pasjonuje Cię sprzedaż i bezpośredni kontakt z Klientem? Czytaj dalej!

Obecnie poszukujemy otwartych, uśmiechniętych osób na stanowisko:

Starszy Sprzedawca-Kasjer

Gdzie? – Kraków, Galeria Kapelanka

Jakie zadania będziesz realizować w sklepie?

 • Obsługiwanie klienta, w tym obsługa kasy fiskalnej, terminali płatniczych, rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, wystawianie paragonów i faktur, oferowanie artykułów komplementarnych.
 • Wsparcie w nadzorowaniu pracy zespołu oraz korygowanie błędów popełnianych przez pracowników.
 • Budowanie relacji biznesowych z klientem;
 • Aktualizowanie wiedzy o bieżących akcjach promocyjnych, wyprzedażowych i cen asortymentów.
 • Udział w zatowarowaniu sklepu, w tym udział w cyklicznych wymianach towaru ze zleceniobiorcami. Przyjmowania dostaw produktów komplementarnych. Dbanie o ekspozycję, oznaczanie (aktualizowanie cen i cenników asortymentu) i ułożenie towaru;
 • Kontrolowanie ilościowe i jakościowe dostarczonego na sklep towaru oraz zgodności cen artykułów komplementarnych.
 • Podejmowanie działań prewencyjnych w celu ograniczania strat towarowych;
 • Uczestniczenie w spisach inwentaryzacyjnych;
 • Współuczestniczenie w otwarciach nowych sklepów, a także wsparcie innych sklepów w razie potrzeby organizacyjnej.
 • Wdrożenie nowych pracowników; przygotowanie raportów i statystyk ze sprzedaży.

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?

 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę już od pierwszego dnia pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym i prostym modelem premiowania (podstawa+ premia do 35%);
 • Pracę w systemie równoważnym, według grafiku;
 • Benefity pracownicze i socjalne: telefon komórkowy do Twojego użytku, bony świąteczna dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe;
 • Wdrożenie i pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.

Brzmi dobrze? Cieszymy się . Spójrz teraz kogo konkretnie poszukujemy.

 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów oraz budowania relacji z klientem;
 • Umiejętności współpracy w zespole;
 • Dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi kasy fiskalnej;
 • Znajomość Pakietu MS Office;
 • Mile widziane zainteresowania branżą modową!

Widzisz tutaj siebie? Świetnie – aplikuj na adres : rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy prawo do kontaktu z wybranymi aplikacjami.

 

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Obowiązek Informacyjny RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańskiej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;

Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych(małpa)vive.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji i zostaną usunięte w ciągu 30 dni od jej zakończenia.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.