VIVE Textile Recycling

Kierownik Zmiany w Dziale Produkcji

Pokieruj zmianą i swoją karierą!

Dołącz do VIVE Textile Recycling – firma, która od 29 lat jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Każda z setek ton odzieży, które segregujemy każdego dnia to kolejny krok rozwijania biznesu przyjaznego środowisku. Nasz cel to 100% wykorzystanie odzieży używanej, którą segregujemy przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Pracuj z nami jako:

Kierownik Zmiany w Dziale Produkcji
Miejsce pracy: Kielce, ul. Malików 147

Jako Kierownik Zmiany będziesz odpowiedzialny za:
• Przygotowanie planów produkcyjnych i bieżący nadzór nad wskaźnikami produkcyjnymi,
• Realizację planów produkcyjnych oraz inicjowanie działań maksymalizujących wynik,
• Ścisłą współpracę ze wszystkimi zespołami i liniami produkcyjnymi,
• Dbanie o jakość produkcji poprzez współpracę z Działem Zarządzania Jakością,
• Umiejętne zarządzanie dużym, wielokulturowym zespołem,
• Zapewnienie wysokich standardów organizacji pracy (6S),
• Zagwarantowania przestrzegania zasad BHP,
• Zapewnienie sprawności parku maszynowego we współpracy z Działem Utrzymania Ruchu,
• Koordynację logistyki we współpracy z Transportem Wewnętrznym i Magazynami,
• Analizowanie potrzeb i zamawianie materiałów i usług dla produkcji.

Dołącz do naszego zespołu jeśli posiadasz:
• Minimum 3- letnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,
• Gotowość do pracy w systemie 3 – zmianowym,
• Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub menedżerskie,
• Dotychczasową praktykę w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników,
• Znajomość narzędzi Lean Manufacturing, 6S,
• Wysokie zdolności przywódcze, decyzyjność i silne zorientowanie na współpracę,
• Obsługa komputera (gł. Excel) na poziomie średniozaawansowanym, • Uczciwość i odpowiedzialność,
• Efektywność biznesowa, umiejętność analitycznego myślenia i zmysł optymalizacyjny,
• Znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Co zyskasz dołączając do nas:
• Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie z przejrzystym modelem premiowania (podstawa+ premia)
• Możliwość ciągłego rozwoju i nauki w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie,
• Przyjazne środowisko pracy gdzie będziesz współpracować ze zgranym zespołem,
• Indywidualne podejście do Twojego rozwoju, gdzie będziesz miał wpływ na kierunek swojej kariery w różnych obszarach firmy,
• Benefity pracownicze i telefon komórkowy do Twojego użytku, bony świąteczna dwa razy w roku, paczki dla dzieci, wczasy pod gruszą,
• Wsparcie organizacji w umocnieniu Twoich kompetencji, które pomogą Tobie stać się skutecznym liderem.
• Zadbamy także o Twoje bezpieczeństwo oferując atrakcyjne świadczenia m.in: ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty sportowej.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Aplikacje proszę wysyłać mailowo na adres: praca@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Klauzula Informacyjna RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.