VIVE Textile Recycling

Kielce/Warszawa. Dyrektor Sprzedaży

W VIVE Textile Recycling od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy.
Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń!

W związku z rozwojem firmy obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Sprzedaży

Miejsce pracy: Kielce/Warszawa

Jakie zadania będziesz realizować?
– Nadzorowanie i optymalizacja procesów sprzedażowych,
– Odpowiedzialność geograficzna: rynki zagraniczne (CEE/EMEA/AMERICAS/GLOBAL),
– Realizowanie sprzedaży na poziomie >300 mln zł netto,
– Budowanie kompleksowych strategii sprzedażowych w tym MustWinBattles, planów sprzedażowych i budżetów oraz estymacji sprzedażowych z uwzględnieniem: offering & pricing mgt,
– Pełna odpowiedzialność za obszar sprzedaży i/lub sprzedaży i marketingu (na poziomie P&L),
– Budowanie jasnych i jakościowych (biznesowo) rekomendacji,
– Prowadzenia projektów na rzecz maksymalizacji marży i zwiększenia efektywności sprzedażowej,
– Budowanie systemów bonusowych, celów, wskaźników i ich skuteczne wdrożenie i realizacja,
– Budowanie mocnych i efektywnych działów sprzedażowych w krótkiej i długiej perspektywie oraz stosowanie zaawansowanych narzędzi w budowaniu harmonijnej organizacji,
– Budowanie planów rozwojowych w tym szkoleń dla pracowników,
– Przeprowadzanie ocen osób bezpośrednio raportujących oraz mentoring współpracowników,
– Prowadzenie rekrutacji oraz optymalizacji zatrudnienia w podległym obszarze.

Nasze wymagania:
– Wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone MBA i/lub dodatkowe kursy ze sprzedaży),
– Minimum 10-letnie doświadczenie w branży FMCG na stanowisku dyrektora sprzedaży/wiceprezesa ds. handlowych/CCO (warunek: bezpośrednie raportowanie do właściciela lub Zarządu Spółki),
– Doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży w obszarze multichannel,
– Doświadczenie w budowaniu programów marketingowych (w tym programów lojalnościowych) oraz działań w obszarze trade marketingu,
– Wysokie umiejętności negocjacyjne oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne,
– Umiejętność posługiwania się narzędziami Pakietu Microsoft Office w stopniu bardzo dobrym,
– Umiejętność analizowania danych (wewnętrznych oraz danych rynkowych),
– Praca z narzędziami analitycznymi oraz umiejętność prowadzenia projektów sprzedażowych,

Dodatkowym atutem będzie:
– Doświadczenie w sprzedaży omnichannel (orkiestracja sprzedaży pomiędzy kanałami offline i online),
– Odpowiedzialność za IKAM,
– Rozwijanie i zarządzanie siecią franczyzową,
– Znajomość języka rosyjskiego,
– Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (poziom C1).

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?
– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie,
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon , samochód,
– System benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Aplikuj – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.