VIVE Textile Recycling

Specjalista ds. Rekrutacji

VIVE Textile Recycling działając od ponad 30 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Firma stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży. W obszarze Retail B2C – blisko 70 sklepów wielkopowierzchniowych z tekstyliami zlokalizowanych zarówno w galeriach handlowych jak i w obiektach wolnostojących. W związku z rozwojem firmy obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Rekrutacji

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Twój zakres zadań:

– Realizowanie planów zatrudnienia pracowników (zapewnienie optimum HR) w VIVE Group,
– Prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji nowych pracowników z zapewnieniem przyjętych standardów i przepisów RODO oraz administrowanie bazą kandydatów VIVE Group,
– Przygotowanie, wdrożenie i koordynowanie procesu nowego pracownika w Grupie VIVE (koordynowanie procesów onboardingowych),
– Współpraca z partnerami biznesowymi w celu identyfikacji potrzeb rekrutacyjnych, budowania profilów kompetencyjnych i osobowościowych kandydatów, redagowania i publikowania ogłoszeń,
– Współpracowanie z Działami VIVE Group w celu zapewnienia realizacji procesu zatrudnienia, komunikacji oraz standardów w obszarze Employer Brandingu,
– Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie zatrudniania pracowników zewnętrznych (Agencje Pracy Tymczasowej, outsourcing pracowniczy),
– Bieżąca analiza lokalnego rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pod kątem pozyskiwania talentów do organizacji,
– Przygotowywanie raportów i zestawień statystycznych z obszaru wskaźników HR,
– Współudział w realizowaniu Benefitów dla Pracowników VIVE Group,
– Współpraca z zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi, uczelniami wyższymi, szkołami w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich do organizacji,
– Udział w wydarzeniach medialnych promujących Pracodawcę na rynku pracy,
– Uczestnictwo w projektach i działaniach HR realizowanych z ramienia Działu Personalnego.

Nasze wymagania:

– Masz przynajmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
– Posiadasz wykształcenie wyższe lub właśnie je uzupełniasz (np. ZZL, Psychologia),
–  Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
– Sprawnie poruszasz się w pakiecie MS Office (głównie Excel) – wymóg konieczny,
– Jesteś osobą analityczną i umiejącą wyciągać wnioski wraz z rekomendacją nowych rozwiązań,
– Wyróżnia Cię znajomość zasad, trendów i najlepszych praktyk w obszarze HR,
– Masz doświadczenie w realizacji projektów z obszaru Employer Brandingu,
– Jesteś osobą otwartą, kreatywną, dobrze zorganizowaną,
– Potrafisz budować relacje, dzielisz się pomysłami – uważasz, że najlepsze projekty to te realizowane zespołowo,
– Posiadasz czynne prawo jazdy kat. B i jesteś osobą gotową do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie,
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych),
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru, zniżki paliwowe,
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną ,i wartości, jakimi się kierujemy każdego dnia,
– Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Widzisz tutaj siebie? Aplikuj! Nasz adres e-mail: Rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Klauzula Informacyjna RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak
i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes
w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.